Chemiczne i radiacyjne zespoły awaryjne

Chemiczne i radiacyjne zespoły awaryjne są przeznaczone do rozpoznawania i usuwania skutków awarii chemicznych oraz wypadków radiacyjnych na terenie jednostek wojskowych. Ponadto mogą być użyte do udzielania pomocy innym oddziałom ratowniczym w likwidacji skutków awarii obiektów z toksycznymi lub promieniotwórczymi środkami przemysłowymi, w zakładach przemysłowych oraz na szlakach komunikacyjnych na terytorium kraju.

W skład OR ChRZA wchodzą: Wojskowa Grupa Specjalistów Ratownictwa Chemicznego (WGSRChem), wydzielone pododdziały wojsk chemicznych i inżynieryjnych, oraz śmigłowiec transportowy do przewozu ratowników z WGSRChem.

Innym skrótem który był stosowany w Warszawskim Okręgu Wojskowym jest ChiRZA.