Chess Life

Chess Lifemiesięcznik szachowy publikowany w Stanach Zjednoczonych, oficjalne wydawnictwo Federacji Szachowej Stanów Zjednoczonych (USCF). Miesięcznik wydawany od 1946 roku.

Chess Life
Państwo  Stany Zjednoczone
Pierwszy numer 1946
Strona internetowa

Lista współautorów (przeszłych i aktualnych)Edytuj