Chewra Kadisza

Chewra Kadisza - charytatywne stowarzyszenie żydowskie - bractwo pogrzebowe, działające we wszystkich gminach żydowskich.

Sprawowało wraz z rabinem nadzór nad cmentarzem. Dbało również o to, aby każdy Żyd miał należyty pogrzeb. Pierwsze bractwa powstały w XVIII wieku.