Otwórz menu główne

Chinolina

związek chemiczny

Chinolina (C9H7N) – związek heterocykliczny zawierający azot, zbudowany ze skondensowanych pierścieni:benzenowego i pirydynowego. W temperaturze pokojowej jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu, silnie załamująca światło, rozpuszczalna w alkoholu i eterze, ma własności zasadowe.

Chinolina
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C9H7N
Masa molowa 129,16 g/mol
Wygląd bezbarwna, higroskopijna ciecz[1]
Identyfikacja
Numer CAS 91-22-5
530-64-3 (chlorowodorek)
PubChem 7047[1]
Podobne związki
Podobne związki izochinolina, indol, akrydyna
Pochodne 8-hydroksychinolina
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Jest ważnym surowcem do otrzymywania barwników, środków farmaceutycznych Jest też stosowana w analizie chemicznej.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g Chinolina (CID: 7047) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  2. a b c d e Chinolina (ang.) w bazie ChemIDplus, United States National Library of Medicine. [dostęp 2019-08-05].
  3. a b c Chinolina (nr 453544) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2019-08-05].
  4. a b Chinolina (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-10].