Chlebiotki (gmina)

dawna gmina wiejska

Chlebiotki (od 1973 Zawady) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku[2] w woj. białostockim i przejściowo w woj. warszawskim (dzisiejsze woj. podlaskie). Nazwa gminy pochodzi od wsi Chlebiotki[3], lecz siedzibą władz gminy były Zawady Stare[4][5].

Chlebiotki
gmina wiejska
1919–1954[1]
Państwo

 Polska

Województwo

1919–39: białostockie
1939: warszawskie
1945: warszawskie
1945–54: białostockie

Powiat

łomżyński

Siedziba

Zawady Stare

Szczegółowy podział administracyjny (1952)
Liczba gromad

26

brak współrzędnych

Przez większą część okresu międzywojennego gmina Chlebiotki należała do powiatu łomżyńskiego w woj. białostockim. 1 lipca 1925 roku z części obszaru gminy Chlebiotki (oraz z gminy Kosaki-Rutki utworzono nową gminę Rutki[6]. 1 kwietnia 1939 roku gminę Chlebiotki wraz z całym powiatem łomżyńskim przyłączono do woj. warszawskiego[7].

Według Powszechnego Spisu Ludności z 1921 roku gminę zamieszkiwało 6.016 osób, 5.848 było wyznania rzymskokatolickiego, 2 prawosławnego, 2 greckokatolickiego a 164 mojżeszowego. Jednocześnie 5.905 mieszkańców zadeklarowali polską przynależność narodową, 1 białoruska, 107 żydowską, 37 rosyjską, 2 litewską a 1 rosyjską. Było tu 927 budynków mieszkalnych[8].

Przez krótki okres po wojnie gmina zachowała przynależność administracyjną, lecz już z dniem 18 sierpnia 1945 roku została wraz z powiatem łomżyńskim wyłączona z woj. warszawskiego i przyłączona z powrotem do woj. białostockiego[9]. Według stanu z 1 lipca 1952 roku gmina była podzielona na 26 gromad: Chlebiotki Nowe, Chlebiotki Stare, Cibory-Chrzczony, Cibory Gołeckie, Cibory-Kołaczki, Cibory-Witki, Góra Strękowa, Grabowo Nowe, Grabowo Stare, Konopki, Konopki-Klimki, Krzewo Nowe, Krzewo-Plebanki, Krzewo Stare, Kurpiki, Łas-Toczyłowo, Maleszewo-Łynki, Maleszewo-Perkusy, Rudniki, Smolarze, Strękowa Góra, Targonie-Krytuły, Targonie Wielkie, Targonie-Wity, Włochówka, Zawady[10].

Gmina została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin[11]. 13 listopada 1954 roku gromada Chlebiotki weszła w skład nowo utworzonego powiatu zambrowskiego[12]. Jednostki nie przywrócono 1 stycznia 1973 roku po reaktywowaniu gmin[13], utworzono natomiast jej terytorialny odpowiednik, gminę Zawady w powiecie zambrowskim (od 1999 roku gmina ta należy do powiatu białostockiego).

Przypisy edytuj

 1. Od 1919 jednostka administracyjna nowo utworzonego polskiego woj. białostockiego; w czasie II wojny światowej przejściowo poza administracją polską.
 2. Do 28 września 1954 roku
 3. Obecna nazwa Nowe Chlebiotki
 4. Obecna nazwa Zawady
 5. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie: Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej - podział na gminy według stanu z dnia 1.IV 1933 roku, Książnica-Atlas, Lwów 1933
 6. Dz.U. z 1925 r. nr 46, poz. 320
 7. Dz.U. z 1938 r. nr 27, poz. 240
 8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych., t. T. 5, województwo białostockie, 1924, s. 48.
 9. Dz.U. z 1945 r. nr 27, poz. 167
 10. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
 11. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 12. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 233
 13. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312