Chlorek chromu(III)

związek chemiczny

Chlorek chromu(III), CrCl3nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i chromu na III stopniu utlenienia.

Chlorek chromu(III)
bezwodny heksahydrat
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

CrCl3

Masa molowa

158,36 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

10025-73-7

PubChem

24808

Podobne związki
Inne aniony

fluorek chromu(III)
bromek chromu(III)
jodek chromu(III)

Inne kationy

chlorek chromu(II)
chlorek chromu(IV)
chlorek molibdenu(III)
chlorek wolframu(III)

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Izomeria hydratacyjna heksahydratu chlorku chromu(III)Edytuj

Uwodniony chlorek chromu(III), wiążący sześć cząsteczek wody, występuje w trzech postaciach o tym samym wzorze sumarycznym:

[CrCl2(H2O)4]Cl·2H2O – ciemnozielony
[CrCl(H2O)5]Cl2·H2O – jasnozielony
[Cr(H2O)6]Cl3 – fioletowy

i jest przykładem izomerii hydratacyjnej związków kompleksowych. Za pomocą badań spektrofotometrycznych w roztworach wodnych, gdzie obecne były wysokie stężenia jonów wodorowych, zaobserwowano wyraźne zmiany w widmach, wraz ze wzrostem liczby skoordynowanych jonów chlorkowych. Udowodniono również istnienie kompleksowej formy cis- oraz trans- o wzorze [CrCl2(H2O)4]+[2].

Proces izomeryzacji pomiędzy formami [CrCl2(H2O)4]Cl·2H2O- [CrCl(H2O)5]Cl2·H2O- [Cr(H2O)6]Cl3, w dużym stopniu zależy od temperatury prowadzenia procesu. Wraz ze wzrostem temperatury roztworu następuje izomeryzacja kompleksów od formy dwuwodnej (roztwór ciemnozielony) poprzez formę jednowodną (roztwór jasnozielony) aż do formy bezwodnej (roztwór fioletowy). Obniżanie temperatury powoduje odwrócenie kolejności od formy bezwodnej do formy dwuwodnej.

OtrzymywanieEdytuj

Bezwodny chlorek chromu można otrzymać bezpośrednio w reakcji pierwiastków: metalicznego chromu i chloru:

2 Cr + 3 Cl2 → 2 CrCl3

lub pośrednio przepuszczając gazowy chlor przez mieszaninę tlenku chromu(III) Cr2O3 i węgla w temp. 800 °C:

Cr2O3 + 3 Cl2 + 3 C → 2 CrCl3 + 3 CO

Formę uwodnioną można otrzymać poprzez roztworzenie chromu w kwasie solnym.

ZastosowanieEdytuj

Chlorek chromu stosuje się:

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Trichlorochromium, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 24808 [dostęp 2021-12-05] (ang.).
  2. Edward L. King i inni, The Isomeric Dichlorotetraaquochromium(III) Ions; their Separation, Spectra and Relative Stabilities 1, „Journal of the American Chemical Society”, 80 (19), 1958, s. 5015–5018, DOI10.1021/ja01552a002 [dostęp 2021-12-05] (ang.).