Chlorek cyny(II)

związek chemiczny

Chlorek cyny(II) (SnCl2) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i cyny na II stopniu utlenienia.

Chlorek cyny(II)
Bezwodny chlorek cyny(II)
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

SnCl2

Masa molowa

189,62 g/mol

Wygląd

białe/bezbarwne kryształy[1]

Identyfikacja
Numer CAS

7772-99-8
10025-69-1 (dihydrat)

PubChem

24479

Podobne związki
Inne aniony

fluorek cyny(II)
bromek cyny(II)

Inne kationy

chlorek cyny(IV)
chlorek ołowiu(II)

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Jako dihydrat (SnCl2·2H2O) tworzy bezbarwne kryształy, topiące się w temperaturze 37,7 °C. Jest łatwo rozpuszczalny w wodzie, w której, przy dużym rozcieńczeniu, hydrolizuje do SnCl(OH).

Chlorek cyny(II) jest reduktorem, redukuje między innymi sole żelaza(III) do soli żelaza(II):

2Fe3+
+ Sn2+
→ 2Fe2+
+ Sn4+

Sole rtęci(II) redukuje do rtęci(I), czemu towarzyszy wypadanie białego osadu kalomelu, np.[2]:

2HgCl
2
+ SnCl
2
→ Hg
2
Cl
2
↓ + SnCl
4

Utlenia się łatwo pod wpływem tlenu obecnego w powietrzu, stąd przechowuje się go w pojemnikach zawierających metaliczną cynę, która redukuje Sn4+ do Sn2+ przeciwdziałając tym samym reakcji utleniania do cyny(IV):

2Sn2+
+ O
2
+ 4H
3
O+
→ 2Sn4+
+ 6H
2
O

Jest stosowany jako katalizator wielu reakcji chemicznych.

OtrzymywanieEdytuj

Chlorek cyny(II) otrzymać można w reakcji kwasu solnego z metaliczną cyną i krystalizacji soli w obniżonej temperaturze. Roztwory chlorku cyny należy przechowywać po uprzednim zakwaszeniu stężonym HCl i wrzuceniu kilku kawałków metalicznej cyny.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Stannous chloride, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 24479 [dostęp 2021-12-05] (ang.).
  2. Zenon Michałowski, Jerzy Prejzner: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 1999, s. 54. ISBN 83-86537-95-7.