Chlorek kobaltu(II)

związek chemiczny

Chlorek kobaltu(II), CoCl
2
nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól kwasu solnego i kobaltu na II stopniu utlenienia.

Chlorek kobaltu(II)
bezwodny chlorek kobaltu(II) sześciowodny chlorek kobaltu(II)
bezwodny chlorek kobaltu(II) sześciowodny chlorek kobaltu(II)
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny CoCl2
Masa molowa 129,84 g/mol
Wygląd bezwodny: niebieskie, higroskopijne płatki; dwuwodny: fioletowoniebieskie kryształy; sześciowodny: różowoczerwone kryształy[1]
Identyfikacja
Numer CAS 7646-79-9 (bezwodny)
16544-92-6 (dwuwodny)
7791-13-1 (sześciowodny)
PubChem 24288
Podobne związki
Inne aniony CoF2, CoBr2
Inne kationy FeCl2, NiCl2
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Bezwodny chlorek kobaltu jest higroskopijny. Mechanizm wchłaniania wilgoci przez ten związek polega na tworzeniu przez niego hydratów. W zależności od liczby cząsteczek wody w komórce elementarnej, hydraty chlorku kobaltu mają różną barwę:

 • bezwodny CoCl
  2
  – niebieski
 • CoCl
  2
  ·2H
  2
  O
  – różowy
 • CoCl
  2
  ·6H
  2
  O
  – intensywnie czerwony

Ta własność chlorku kobaltu jest wykorzystywana do badania obecności wody w rozpuszczalnikach organicznych oraz produktach przetwórstwa ropy naftowej najczęściej za pomocą tzw. papierków kobaltawych, czyli bibuły nasączonej niewodnym roztworem CoCl
2
i wysuszonej. Chlorek kobaltu dodaje się do silikażelu stosowanego do pozbywania się wilgoci z aparatury chemicznej (np. eksykatorów). Gdy granulki silikażelu nasączone chlorkiem kobaltu są niebieskie oznacza to, że jest on suchy. Gdy zmieni barwę na różową należy go osuszyć lub wymienić.

Chlorek kobaltu jest też stosowany jako absorbent amoniaku i dodatek do nawozów i pasz.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f g h i CRC Handbook of Chemistry and Physics, William M. Haynes (red.), wyd. 97, Boca Raton: CRC Press, 2016, s. 4-58, ISBN 978-1-4987-5429-3.
 2. Chlorek kobaltu(II) (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2018-07-14].
 3. Cobalt(II) chloride, karta charakterystyki wydana na obszar Polski, Alfa Aesar (Thermo Fisher Scientific), numer katalogowy 13665 [dostęp 2018-07-14].
 4. Chlorek kobaltu(II) (nr 409332) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2018-07-14]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)