Cholan

związek chemiczny

Cholanorganiczny związek chemiczny, przedstawiciel steroidów. Stanowi podstawowy szkielet węglowy obecny w cząsteczkach kwasu cholanowego i kwasów cholowych obecnych w żółci.

Cholan
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C24H42
Masa molowa 330,59 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 80373-86-0
PubChem 6857530

Cholan jest zbudowany z 24 atomów węgla. Jak wszystkie steroidy posiada sprzężony układ czterech pierścieni – trzech sześcioczłonowych i jednego pięcioczłonowego.

Pierścienie mogą być względem siebie różnie położone. Kolejne pierścienie nazywa się od kolejnych liter alfabetu. I tak pierścienie tworzone przez atomy węgla numerowane od 1 do 10 określane są jako A i B. W zależności od wzajemnego położenia pierścieni A i B, czyli od układu w jakim są skondensowane, wyróżniamy α i β cholan. O β-cholanie mówimy, jeśli te dwa pierścienie są skondensowane w układzie cis – wtedy atom wodoru przy piątym atomie węgla "wystaje" nad płaszczyznę. Z α-cholanem mamy do czynienia, gdy pierścienie są skondensowane w układzie trans – wtedy atom wodoru przy piątym atomie węgla znajduje się pod płaszczyzną.

Kwas cholanowy i kwasy cholowe zawierają układ β-cholanu.

Zobacz teżEdytuj