Chorąży wielki koronny

(Przekierowano z Chorąży koronny)

Chorąży wielki koronny (łac. vexillifer regni) – urząd dworski Korony Królestwa Polskiego i I Rzeczypospolitej.

Sebastian Sobieski chorąży wielki koronny w 1605

Powstanie i ewolucja urzędu chorążego

edytuj

Urząd chorążego powstał najprawdopodobniej już za pierwszych Piastów[1]. Pierwotnie była to funkcja nadworna, związana bezpośrednio z obsługą panującego. Chorąży zaliczał się do urzędników reprezentujących majestat monarchy[2]. W latach 1387–1389 u boku Władysława Jagiełły pojawił się noszący tytuł chorążego Jakusz z Niedźwiedzia[3]. Jan Długosz, opisując bitwę pod Grunwaldem, podaje, że przy królu wystąpił z tytułem signifer Mikołaj Morawiec z Konaszówki[4] Ostatecznie pod koniec panowania Kazimierza Jagiellończyka wykształcił się urząd chorążego nadwornego, którego nazwa wielokrotnie ewoluowała, od vexilifer curiae poprzez vexilifer curiae nostrae, vexilifer curiae regiae aż po tytuł vexilifer Regni, który w XVI wieku przekształcił się w chorążego wielkiego koronnego. Kiedy jednak w 1646 roku starosta makowski i różański, Wojciech Wessel, został powołany na „nowy” urząd chorążego nadwornego, doszło do trwałego ukształtowania się w systemie administracyjnym Rzeczypospolitej dwóch oddzielnych urzędów: chorążych wielkich i chorążych nadwornych[3].

Obowiązki chorążego koronnego

edytuj

Chorąży wielki koronny nosił chorągiew wielką królestwa przy królu, w czasie najważniejszych ceremonii dworskich takich jak koronacje, pogrzeby, hołdy pruskie i kurlandzkie. Stał zazwyczaj po prawej stronie monarchy. W 1633 doszło na tym tle do sporu z miecznikiem wielkim koronnym, który też chciał zająć to miejsce[5].

Chronologiczny spis chorążych (wielkich) koronnych

edytuj
 1. Ambroży Pampowski
 2. Mikołaj Gardzina Lubrański
 3. Zawisza Róża z Borszowic
 4. Piotr Szydłowiecki
 5. Mikołaj Szydłowiecki
 6. Stanisław Chroberski
 7. Marcin Wolski
 8. Augustyn Kotwicz
 9. Rafał Jakubowski
 10. Stanisław Sęcygniowski
 11. Mikołaj Ligęza
 12. Jan Wieruski
 13. Zygmunt Zebrzydowski
 14. Erazm Dembieński
 15. Mikołaj Brzeski
 16. Bernard Maciejowski
 17. Marek Sobieski
 18. Sebastian Sobieski
 19. Stefan Snopkowski
 20. Prokop Sieniawski
 21. Jan Kochanowski
 22. Krzysztof Koniecpolski
 23. Aleksander Koniecpolski
 24. Jan III Sobieski
 25. Andrzej Potocki
 26. Mikołaj Hieronim Sieniawski
 27. Hieronim Augustyn Lubomirski
 28. Rafał Leszczyński
 29. Aleksander Polanowski
 30. Jan Stanisław Jabłonowski
 31. Aleksander Jan Jabłonowski
 32. Jan Klemens (Kazimierz) Branicki
 33. Jerzy Ignacy Lubomirski
 34. Karol Wielopolski
 35. Franciszek Ferdynand Lubomirski
 36. Stanisław Szczęsny Potocki
 37. Józef Jan Tadeusz Wandalin Mniszech
 38. Stanisław Jerzy Wandalin Mniszech
 39. Jan Kazimierz Stecki

Przypisy

edytuj
 1. Zbigniew Góralski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983, s. 136.
 2. Tamże, s. 131.
 3. a b Antoni Gąsiorowski (red.), Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, t. X, Biblioteka Kórnicka PAN, 1992.
 4. Jan Długosz (1415-1480), [Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae], 1545, OCLC 864247075 [dostęp 2022-05-13].
 5. Zbigniew Góralski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia wydawnicza, 1983, s. 137.