Chorągiew węgierska Buławy Wielkiej Koronnej

Chorągiew Węgierska Buławy Wielkiej Koronnejoddział piechoty armii koronnej wojska I Rzeczypospolitej.

Chorągiew węgierska Buławy Wielkiej Koronnej
Chorągiew janczarska Buławy Wielkiej Koronnej
Ilustracja
Buławy hetmańskie
Historia
Państwo

 I Rzeczpospolita

Sformowanie

1717

Rozformowanie

1794

Organizacja
Rodzaj sił zbrojnych

Piechota

Rodzaj wojsk

Wojska lądowe

Żołnierze chorągwi węgierskiej BWK w 1775

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Chorągwie piechoty węgierskiej były oddziałami przybocznymi hetmanów[1]. Uchwalony na sejmie 1717 roku komput wojska koronnego przewidywał zorganizowanie chorągwi janczarskiej buławy wielkiej koronnej w sile 150 porcji[2]. W sztabie kompanii służyli: kapitan, porucznik, chorąży, lekarz, profos oraz kilku podoficerów i orkiestrantów[3].

Sejm roku 1776 ułożył nowy etat wojska, zmieniając znacznie jego strukturę. Chorągiew Węgierska Buławy Wielkiej Koronnej miała liczyć 72 żołnierzy[4]. Etat z 1789 roku przewidywał po 73 osoby w chorągwi[1].

Stanowisko: przy boku hetmana wielkiego koronnego. Zgodnie z tradycją szefem chorągwi był także każdorazowo hetman wielki koronny (1717–1789) (stąd nazwa jednostki). Rozwiązana w 1789, a powtórnie wznowiona w 1793.

Barwa chorągwiEdytuj

Żołnierze chorągwi janczarskich, później znów przekształconych na węgierskie, nosili strój zbliżony do wzorów tureckich i węgierskich, przy czym kurtki poszczególnych chorągwi różniły się kolorem[5].

RotmistrzowieEdytuj

  • płk Karski (1754),
  • płk Stanisław Bartochowski (1760)[6],
  • Jakub Załęski (1775; dymisja 20 sierpnia 1778),
  • Antoni Gozdowski.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Machynia i Srzednicki 1998 ↓, s. 413.
  2. Wimmer 1978 ↓, s. 308.
  3. Wimmer 1978 ↓, s. 313.
  4. Wimmer 1978 ↓, s. 335.
  5. Wimmer 1978 ↓, s. 319.
  6. Stopień płk. otrzymał w 1761.

BibliografiaEdytuj