Choroba Charcota-Mariego-Tootha typu 1C

Choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 1C – choroba z kręgu dziedzicznych neuropatii czuciowo-ruchowych o charakterze demielinizacyjnym (HMSN I – ang. Hereditary Motor and Sensory Neuropathy).

EtiologiaEdytuj

Związana z mutacjami genu LITAF (Lipopolysaccharide-Induced Tumor necrosis Α Factor) – czynnik martwicy nowotworu indukowany lipopolisacharydami, kodującego białko nazwane LITAF/SIMPLE. Mutacja zlokalizowana jest na krótkim ramieniu chromosomu 16. Dziedziczona jest autosomalnie dominująco.

 • MUTACJE W GENIE LITAF/SIMPLE – mutacje typu zmiany sensu lub mutacje powodujące powstanie nowego miejsca glikozylacji. Mutacja powoduje utratę funkcji białka LITAF/SIMPLE[1].
 • BIAŁKO LITAF/SIMPLE
  • jest stymulatorem monocytów, makrofagów,
  • powoduje wzrost wydzielania TNF-α i innych mediatorów zapalnych,
  • prawdopodobnie bierze udział w ścieżkach degradacji białek komórkowych.

Mimo że LITAF/SIMPLE jest białkiem występującym w wielu komórkach organizmu (np. komórkach ludzkiego łożyska, leukocytach obwodowych, węzłach chłonnych i śledzionie) to zmutowana jego forma wydaje się powodować jedynie neuropatię demielinizacyjną. Może być zaangażowane w degradację innych specyficznych białek komórki Schwanna, np. PMP22.

Objawy i przebieg klinicznyEdytuj

Do chwili obecnej schorzenie zdiagnozowano u kilku rodzin pochodzenia irlandzkiego i brytyjskiego. Pierwsi pacjenci prezentowali fenotypy przypominające bardzo CMT1A, z prawie stałym zwolnieniem przewodzenia w granicach 20–25 m/sek.

 • Objawy – pojawiają się w drugiej dekadzie życia:
  • osłabienie i wyszczuplenie mięśni dystalnych,
  • zaburzenia czucia,
  • osłabienie odruchów głębokich,
  • zniekształcenia stopy – stopa wydrążona, z tzw. wysokim podbiciem.

RozpoznanieEdytuj

W badaniu neurograficznym stwierdza się zwolnienie szybkości przewodzenia do 16–25 m/sek. Badanie histopatologiczne wykazuje obecność tworów cebulowatych.

PrzypisyEdytuj

 1. Street VA, Bennet CL, Ewald AJ, et al. "Mutation of a putative protein degradation gene LITAF/SIMPLE in Charcot – Marie – Tooth disease 1C", Neurology 2003; 60:22-26

Linki zewnętrzneEdytuj