Choroby układu oddechowego

Choroby układu oddechowego – wszystkie schorzenia obejmujące drogi oddechowe lub z nimi związane. Fizjologicznie dzieli się je na choroby:

 • obturacyjne, związane ze zmniejszonym przepływem powietrza w płucach (przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, rozstrzenie oskrzeli, zespoły dyskinezy rzęsek drzewa oskrzelowego, zapalenie oskrzeli)
 • restrykcyjne, powodujące zmniejszenie czynnościowej pojemności płuc (choroby śródmiąższowe płuc, sarkoidoza, pylice płuc, zapalenia naczyń płucnych, zwłóknienie, gruźlica, krzemica, rozsiew nowotworowy)[1]
Choroby układu oddechowego
ICD-10 J

Podział anatomiczny wyróżnia choroby górnego i dolnego odcinka układu oddechowego, a także śródmiąższowe i naczyniowe choroby płucne.

Najczęstsze choroby układu oddechowegoEdytuj

Różnicowanie na podstawie objawów przedmiotowychEdytuj

Oglądaniem, opukiwaniem, badając drżenie głosowe oraz osłuchiwaniem można wstępnie diagnozować choroby układu oddechowego.

Różnicowanie chorób układu oddechowego na podstawie objawów przedmiotowych[2]
Zmiana patologiczna Ruchy klatki piersiowej Drżenie głosowe Szmery oddechowe Przesunięcie śródpiersia
Naciek Asymetryczne, słabsze po stronie nacieku Wzmożone Nie
Niedodma Asymetryczne, znacznie słabsze po stronie niedodmy
 • Osłabione – niedodma z zatkania
 • Wzmożone – niedodma z ucisku
W stronę niedodmy
Włóknienie płuc obustronne Symetrycznie znacznie zmniejszone Nieco osłabione Nie
Płyn w jamie opłucnej Asymetryczne, słabsze po stronie płynu Osłabione
 • Szmer pęcherzykowy nieobecny
 • Przy niewielkiej ilości płynu, może być słyszalne tarcie opłucnowe
W stronę przeciwną
Odma opłucnowa (nie dotyczy odmy płaszczowej) Asymetryczne, słabsze po stronie odmy Brak Szmery oddechowe nieobecne W stronę przeciwną
Obturacja dróg oddechowych Symetrycznie zwiększone, zwykle udział dodatkowych mięśni oddechowych Bez zmian lub osłabienie
 • Świsty i furczenia
 • Wydłużenie fazy wydechu
 • Szmer pęcherzykowy może być osłabiony
Nie

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. szpitalspecjalistyczny.bialystok.pl – Site of szpitalspecjalistyczny.bialystok.pl, www.szpitalspecjalistyczny.bialystok.pl [dostęp 2017-11-22] (ang.).
 2. Andrzej Szczeklik (red.): Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie, tom I. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005, s. 473. ISBN 83-7430-031-0.

Linki zewnętrzneEdytuj