Chromoproteiny

Chromoproteinybiałka złożone zawierające grupę prostetyczną pochłaniającą promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (chromofor), dając w efekcie zabarwienie. Typowymi chromoforami są w nich porfiryny zawierające atomy metali. Wśród chromoprotein wyróżnia się 4 grupy: hemochromy (np. hemoglobina, chlorokruoryna i hemocyjanina), cytochromy, fitochromy (np. czerwona fikoerytryna i niebieska fikocyjanina) oraz flawoproteiny[1]. Chromoproteiną jest także rodopsyna, za barwę której odpowiada retinal[2]. Ponadto istnieje grupa syntetycznych antybiotyków chromoproteinowych o działaniu przeciwnowotworowym, zawierających ugrupowanie enodiynowe (CCC=CCC), do których zalicza się neokardinostatynę(inne języki), kedarcydynę(inne języki) i C-1027(inne języki)[3].

PrzypisyEdytuj

  1. William Robert Fearon, An Introduction to Biochemistry, 1940, s. 131, ISBN 978-1-4832-2539-5 [dostęp 2019-05-23] (ang.).
  2. Jan Koolman, Klaus-Heinrich Roehm, Color Atlas of Biochemistry, wyd. 2, Thieme, 2005, s. 358, ISBN 3-13-100372-3 (ang.).
  3. Yukishige Ito, Shino Manabe, Synthetic Studies on Chromoprotein Antibiotics, [w:] Bertram O. Fraser-Reid, Kuniaki Tatsuta, Joachim Thiem (red.), Glycoscience. Chemistry and Chemical Biology, t. III, Berlin - Heidelberg: Springer, 2001, s. 2464, DOI10.1007/978-3-642-56874-9, ISBN 978-3-642-56874-9 (ang.).