Chronica Gallica z 452 roku

Chronica Gallica 452 - źródło historyczne napisane w formie rocznika, wywodzące się z późnej starożytności. Jest to najstarsze zachowane dzieło historyczne, pochodzące z Galii. Treść kroniki skupia się przede wszystkim na dziejach Galii w IV i V wieku. Autor kroniki jest nieznany, podobnie jak miejsce pochodzenia, choć najprawdopodobniej była nimi Dolina Rodanu, lub Marsylia. Kronika rozpoczyna się od roku 379, czyli od początku panowania Teodozjusza I, a kończy na ataku Attyli na Italię w 452 roku. Chronica Gallica zawiera również unikatowe informacje na temat zajęcia celtyckiej Brytanii przez Anglów, Sasów i Jutów. Galijski kronikarz zanotował pod 442 rokiem: Brytania, która doznała w tym czasie przeróżnych klęsk i nieszczęść, została opanowana przez Sasów (Brittanniae usque ad hoc tempus variis cladibus eventibusque latae in dicionem Saxonum rediguntur). Jest to jedyne źródło wzmiankujące obecność plemion anglosaskich w Brytanii z V wieku. Następne napisane przez Prokopa w dziele De bellis (Historia wojen) i Gildasa w De Excidio et Conquestu Britanniae (O zniszczeniu i podboju Brytanii) są o sto lat młodsze.

BibliografiaEdytuj

  • MGH Auctores antiquissimi 9: Chronica minora saec. IV. V. VI. VII. (I). ed. Theodor Mommsen. Berlin 1892, S. 615–666, Digitalised. (Text: p. 646ff. and each second page [648, 650 etc.])
  • Richard Burgess: The Gallic Chronicle of 452: A New Critical Edition with a Brief Introduction. In: Ralph W. Mathisen, Danuta Shanzer (Hrsg.): Society and Culture in Late Antique Gaul. Revisiting the Sources. Aldershot 2001, S. 52ff.
  • Steven Muhlberger: The Fifth-Century Chroniclers: Prosper, Hydatius, and the Gallic Chronicler of 452. Leeds 1990.

Linki zewnętrzneEdytuj