Chronologia względna

Chronologia względna - dotyczy datowania zdarzeń, zjawisk lub znalezisk archeologicznych ze względu na następstwo czasowe, bez umiejscowienia ich w jednostkach czasowych. Potocznie można powiedzieć, że chronologia względna ustala co jest starsze od czegoś innego, bez podawania dat.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

Kaczanowski P., Kozłowski J., Najdawniejsze dzieje ziem polskich (w: Wielka Historia Polski, t.1), Kraków 1998, rozdz. 1 "Prehistoria, protohistoria, archeologia", s. 18 - 19.