Chrzęstniakomięsak

Chrzęstniakomięsak (chrzęstniak mięsakowy, łac. chondrosarcoma) – złośliwy nowotwór tkanki chrzęstnej należący do grupy mięsaków kości. Wyróżnia się kilka wariantów tego nowotworu, różniących się lokalizacją, przebiegiem i wiekiem zachorowania.

Chrzęstniakomięsak
Ilustracja
Obraz histologiczny chrzęstniakomięsaka
Klasyfikacje
ICD-10

C40
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn

C40.0

Łopatka i kości długie kończyny górnej

C40.1

Kości krótkie kończyny górnej

C40.2

Kości długie kończyny dolnej

C40.3

Kości krótkie kończyny dolnej

C40.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie kości i chrząstki stawowej kończyn

C40.9

Kości i chrząstki stawowe kończyn, umiejscowienie nieokreślone

ICD-10

C41
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

C41.0

Kości czaszki i twarzy

C41.1

Żuchwa

C41.2

Kości kręgosłupa

C41.3

Żebra, mostek i obojczyk

C41.4

Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna

C41.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie kości i chrząstek stawowych

C41.9

Kości i chrząstki stawowe, umiejscowienie nieokreślone

Chrzęstniakomięsak okolicy zakrętarzowej lewej kości udowej u 42-letniego pacjenta
Chrzęstniakomięsak po lewej stronie miednicy u 26-letniego pacjenta

EpidemiologiaEdytuj

Chrzęstniakomięsak częściej występuje w dorosłym lub starszym wieku. Chrzęstniakomięsak centralny najczęściej dotyczy chorych w wieku 40–50 lat; wariant jasnokomórkowy w wieku 25–50 lat, mezenchymalny od 10 do 40 roku życia, odróżnicowany od 30 do 60, powierzchowny od 30 do 40. Zachorowania na wariant przykostny nie wykazują podobnego wzrostu zachorowań w żadnej dekadzie życia – nie można wykluczyć wystąpienia określonego wariantu nowotworu poza tymi przedziałami czasowymi.

Objawy i przebiegEdytuj

  • chrzęstniakomięsak centralny (chondrosarcoma centrale) – powstaje w jamie szpikowej kości długich (w proksymalnym odcinku kości ramiennej, w obydwu odcinkach kości udowej i piszczelowej; w połowie przypadków zmiana rozwija się na podłożu wcześniej istniejących zmian chrzęstnych (chrzęstniaka śródkostnego)
  • chrzęstniakomięsak powierzchowny (chondrosarcoma periphericum) – wyrasta z powierzchni kości w obręb otaczających tkanek, najczęściej zajmując kości miednicy i proksymalną część kości udowej; zazwyczaj rośnie powoli
  • chrzęstniakomięsak przykostny (chondrosarcoma juxtacorticale) – zwykle rozwija się w kości udowej, ramiennej i piszczeli; powolny wzrost mas guza, zajmuje dużą powierzchnię kości
  • chrzęstniakomięsak jasnokomórkowy (chondrosarcoma clarocellulare) – najczęściej w głowie kości udowej i jej dalszym odcinku albo w dalszym odcinku kości ramiennej; rośnie powoli, ale destrukcyjnie
  • chrzęstniakomięsak mezenchymalny (chondrosarcoma mesenchymale) – zwykle rozwija się w kościach twarzy i miednicy; przebieg jest niekorzystny
  • chrzęstniakomięsak odróżnicowany (chondrosarcoma dedifferentiatum) – z reguły rozwija się w kościach miednicy, kości udowej i ramiennej; przebieg też jest niekorzystny, 90% chorych umiera do 2 lat po zakończeniu leczenia

BibliografiaEdytuj

  • Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała Patologia znaczy słowo o chorobie. Tom II. Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2003. ISBN 83-88857-65-7.

Linki zewnętrzneEdytuj