Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego

Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego został powołany w 1984 przez, między innymi, Kazimierza Jancarza i Jana Franczyka. Funkcjonował w Krakowie do 1987.

Celem przedsięwzięcia było zaktywizowanie i dokształcenie robotników, aby w największych zakładach pracy miasta działało więcej osób zdolnych do animacji społecznej i działalności patriotycznej. Wykłady prowadzili profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej oraz innych uczelni z całej Polski, a także politycy i działacze związkowi. Wykładano podstawy filozofii, katolickiej nauki społecznej, prawa, pedagogiki, historii i kultury oraz zagadnień ekonomiki. Po roku działalności, na życzenie słuchaczy, program zajęć poszerzono o wykłady z zakresu etyki i życia duchowego.