Chu (Dziesięć Królestw)

Chiny w 923 r.; państwo Chu zaznaczone na jasnobłękitno
Historia Chin
Prehistoria i starożytność
Neolit w Chinach
ok. 8000–2000 p.n.e.
Trzech Dostojnych i Pięciu Cesarzy
według tradycji 2850−2205 p.n.e.
Dynastia Xia 2070–1600 p.n.e.
Dynastia Shang 1600–1046 p.n.e.
Dynastia Zhou 1046–256 p.n.e.
    Okres Wiosen i Jesieni
    Okres Walczących Królestw
Cesarstwo
Dynastia Qin 221 p.n.e.–206 p.n.e.
Dynastia Han 206 p.n.e.–220 n.e.
  (Dynastia Xin 9–23)
Epoka Trzech Królestw 220–280
  WeiShuWu
Dynastia Jin 265–420
Szesnaście Królestw 304–439
Dynastie Południowe i Północne 420–589
Dynastia Sui 581–618
Dynastia Tang 618–907
  (Dynastia Zhou 690–705)
Pięć Dynastii i Dziesięć Królestw
907–960
Dynastia Liao
907–1125
Dynastia Song
960–1279
Xixia 1038–1227
Jin 1115–1234
Dynastia Yuan 1271–1368
Dynastia Ming 1368–1644
Dynastia Qing 1644–1911
Współczesność
Republika Chińska 1912–1949
 ChRL od 1949
 Tajwan od 1949
Ten artykuł dotyczy dotyczy państwa z okresu X w.. Zobacz też: Państwo Chu z okresu Królestw Walczących.

Chu (chiń. ; pinyin: Chǔ) – krótkotrwałe państwo w południowych Chinach, jedno z Dziesięciu Królestw.

Założyciel, Ma Yin, w 896 został gubernatorem wojskowym regionu, a w 907 - księciem Chu. Po upadku dynastii Tang, Cesarz Późniejszej dynastii Tang podniósł go, w 927, do rangi samodzielnego księcia Chu. Ma Lin i jego następcy rządzili terytorium obejmującym dzisiejszą prowincję Hunan i północnowschodnie Guangxi; ich stolica znajdowała się w Changsha. Konflikty w łonie rodziny panującej spowodowały prośbę o interwencję, skierowaną do Południowego Tang, które uderzyło na Chu, zajęło jego terytorium, a władców deportowała do Nankinu[1].

Władcy Chu 907-951[2]
Imię pośmiertne 諡號 ) Nazwisko i imię Okres panowania
武穆王 Wǔmù wáng 馬殷 Mǎ Yīn 907-930
衡陽王 Héng​yáng wáng 馬希聲 Mǎ Xīshēng 930-932
文昭王 Wénzhāo wáng 馬希範 Mǎ Xīfàn 932-947
廢王 Fèi wáng 馬希廣 Mǎ Xīgǔang 947-950
恭孝王 Gōngxiào wáng 馬希萼 Mǎ Xī È 950
brak 馬希崇 Mǎ Xīchóng 950-951

PrzypisyEdytuj

  1. F. W. Mote: Imperial China: 900–1800. Harvard: Harvard University Press, 1999, s. 15. ISBN 0-674-44515-5.
  2. Ulrich Theobald: Chu 楚 (926-951) (ang.). W: Chinese History [on-line]. Chinaknowledge, 2000. s. Ten States 十國 (902-979). [dostęp 2012-03-05].