Ten artykuł dotyczy znaczenia cięciwy w geometrii. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Cięciwa – odcinek łączący dwa dowolne punkty na okręgu, krzywej, bądź powierzchni. Najdłuższa możliwa cięciwa dla danego okręgu (lub ogólniej dla dowolnego zbioru punktów) nazywana jest średnicą.

Przykładowa cięciwa łącząca punkty A oraz B

Dla cięciwy okręgu zachodzą:

gdzie:

c – długość cięciwy łączącej punkty A i B
h – wysokość łuku okręgu
r – promień okręgu
e – długość cięciwy łączącej punkty B i C

Zobacz teżEdytuj