Cięciwa (lotnictwo)

Cięciwa – linia prosta łącząca ostrze ze środkiem krzywizny noska profilu lotniczego. Odległość między punktem przecięcia cięciwy z noskiem profilu i ostrzem nazywamy długością cięciwy[1].

Średnia cięciwa geometryczna

edytuj

Średnia cięciwa geometryczna jest definiowana jako iloraz powierzchni płata do jego rozpiętości:

 

gdzie   jest powierzchnią płata a   jego rozpiętością. Średnia cięciwa geometryczna jest więc cięciwą prostokątnego płata o powierzchni i wydłużeniu równoważnemu danemu płatowi. Wielkość ta jest czysto geometryczna i jest rzadko używana w aerodynamice.

Średnia cięciwa aerodynamiczna

edytuj

Średnia cięciwa aerodynamiczna płata jest definiowana jako[2]:

  

gdzie   jest współrzędną wzdłuż rozpiętości płata, a   jest długością cięciwy dla współrzędnej   Pozostałe wielkości są identyczne jak dla  

W ujęciu fizycznym, średnia cięciwa aerodynamiczna jest to cięciwa płata prostokątnego, o tej samej powierzchni, sile aerodynamicznej i położeniu środka parcia przy ustalonym kącie natarcia jak dany płat. Ujmując to prościej, średnia cięciwa aerodynamiczna płata jest dla danych warunków szerokością równoważnego płata prostokątnego. Z tego względu ważna jest znajomość jej położenia. W szczególności położenie środka ciężkości samolotu jest zazwyczaj mierzone względem SCA, jako odległość od krawędzi natarcia SCA odniesiona do jej długości.

Przypisy

edytuj
  1. J.J. Clancy: Aerodynamics. Londyn: Pitman Publishing Limited, 1975. ISBN 0-273-01120-0. (ang.).
  2. I.H. Abbott, A.E. Von Doenhoff: Theory of Wing Sections. Nowy Jork: Dover Publications Inc., 1959, s. 27. (ang.).