Ciśnienie cząstkowe

Ciśnienie cząstkowe, ciśnienie parcjalne – ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby w tej samej temperaturze sam zajmował objętość całej mieszaniny.

Ciśnienia cząstkowe można wyliczyć wykorzystując równanie Clapeyrona (prawo stanu gazu doskonałego):

gdzie:

– ciśnienie cząstkowe składnika
liczność (liczba moli) składnika
– objętość mieszaniny gazowej,
– uniwersalna stała gazowa,
– temperatura.

Ciśnienie całej mieszaniny k-składnikowej:

gdzie:

– ciśnienie mieszaniny,
– liczba moli,
– łączna liczność składników mieszaniny.

Dla gazów rzeczywistych, zwłaszcza pod wysokim ciśnieniem, zamiast ciśnienia należałoby używać aktywności ciśnieniowej (lotności gazu).

Zobacz też edytuj