Ciało szare

Ciało szare[1], ciało doskonale szare[2] – ciało, które pochłania określoną współczynnikiem absorpcji część promieniowania padającego na to ciało bez względu na długość fali padającego promieniowania i temperaturę ciała.

Emisja ciała szarego określona jest wzorem:

gdzie:

– energia emitowana przypadająca na promieniowanie mieszczące się w zakresie częstotliwości od do na jednostkę powierzchni w jednostce czasu na jednostkę kąta bryłowego,
względna zdolność emisyjna ciała, współczynnik niezależny od częstotliwości, zależny od temperatury,
– energia emitowana przez ciało doskonale czarne,
temperatura bezwzględna ciała w kelwinach,
prędkość światła w próżni,
stała Boltzmanna.

WnioskiEdytuj

Maksimum funkcji intensywności promieniowania ciała szarego prawo przesunięć Wiena określa identyczny wzór jak dla ciała doskonale czarnego

 

Prawo Stefana-Boltzmanna dla ciała szarego przyjmuje postać:

 

gdzie:

 strumień energii wypromieniowywany w kierunku prostopadłym do powierzchni ciała W/m²,
 stała Stefana-Boltzmanna.

W tym sensie ciało doskonale czarne jest szczególnym ciałem szarym o zdolności emisyjnej  

Ciało o zdolności emisyjnej równej   może być ciałem doskonale białym, doskonale przezroczystym lub zwierciadlanym. To samo dotyczy zdolności absorpcyjnej.

Współczynnik pochłaniania wszystkich ciał rzeczywistych zależy od długości fali padającego promieniowania, jednak w ograniczonym zakresie długości fal, wiele ciał może być traktowanych jako ciała szare.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. ciało szare, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2014-05-07].
  2. Władysław Artur Woźniak: Fotometria i kolorymetria. Wykład 4. [dostęp 2014-05-07].