Ciaskowy Żleb

Ciaskowy Żlebżleb w Dolinie Kępy w słowackich Tatrach Bielskich. Ma wylot w pobliżu Polany pod Siką. Jego koryto stromo podnosi się w kierunku południowo-wschodnim. Jest w nim wiele urwistych progów. Orograficznie prawe ograniczenie żlebu tworzy Ciaskowy Klin i Ciask, lewe grzęda odgałęziająca się na północny zachód od Zadniego Diablego Grzbietu. Po drugiej stronie tej grzędy znajduje się równoległy do Ciaskowego Żlebu Żleb z Siką. Władysław Cywiński podaje, że w górnej części grzędy znajduje się wśród kosodrzewiny niewielka polanka. Na rosnącej tam limbie urządzono ambonę strzelecką, usuwając część jej gałęzi[1].

Tatry Bielskie a17 (2).jpg

Ciaskowy Żleb znajduje się na obszarze ochrony ścisłej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Autorem jego nazwy jest Władysław Cywiński[1].

Turnia nad Jaworzynką Łasztowica (2).jpg

PrzypisyEdytuj