Cieńscy herbu Pomian

Cieńscy herbu Pomian – polski ród szlachecki pieczętujący się herbem Pomian, który wziął swoje nazwisko od Cieni w powiecie sieradzkim (obecnie słupeckim), znany od XV wieku[1]. Seweryn Uruski pisał, że jest jednego pochodzenia z Łubieńskimi.

herb Pomian

Historia

edytuj

Przedstawiciele tego rodu, należącego do średniozamożnej szlachty, za czasów I Rzeczypospolitej pełnili liczne urzędy ziemskie oraz brali aktywny udział w życiu politycznym kraju. Jan Cieński rotmistrz królewski z województwem sieradzkim podpisał elekcję 1648 roku, tj. wybór Jana Kazimierza Wazy na króla Polski. Hieronim Cieński poseł z województwa brzeskokujawskiego podpisał elekcję 1697 roku, tj. wybór Augusta II Mocnego na króla Polski. Z kolei Stanisław Cieński z województwem łęczyckim a Piotr Cieński z Ziemią różańską podpisali elekcję 1764 roku, tj. wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego[2].

W związku z licznymi wojnami, prowadzonymi przez Rzeczpospolitą w XVII wieku, wielu Cieńskich podejmowało służbę wojskową, dochodząc do wyższych stopni wojskowych i dużego znaczenia. Z czasem ród zapuścił korzenie w Ziemi halickiej, gdzie wszedł w posiadanie znacznych dóbr ziemskich (m.in. Czernelica i Okno, gdzie do dziś zachowała się kaplica Cieńskich), co wiązało się z awansem do warstwy ziemiaństwa, a – przez działalność społeczną i polityczną – stał się w XIX wieku jednym z ważniejszych polskich rodów Galicji Wschodniej[3].

Członkowie rodu

edytuj
 
Róża z Cieńskich Łosiowa
  • Marcin Cieński z Cieni (1640–1719), żołnierz, chorąży województwa sieradzkiego, podkomorzy województwa sieradzkiego
  • Kazimierz Cieński (1740–1818), konsyliarz konfederacji barskiej, starosta dźwinogrodzki
  • Ludomir Cieński (1822–1917), właściciel dóbr, poseł do Sejmu Krajowego Galicji
  • Leszek Cieński (1851–1913), właściciel dóbr, poseł do Sejmu Krajowego Galicji
  • Tadeusz Cieński (1856–1925), właściciel dóbr, hodowca koni, prawnik
  • Włodzimierz Cieński (1897–1983), polski ksiądz rzymskokatolicki, naczelny kapelan Armii Polskiej w ZSRR
  • Jan Cieński (1905–1992), polski ksiądz rzymskokatolicki, od 1967 roku jedyny (tajny) biskup katolicki na Ukrainie

Linki zewnętrzne

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. A. Boniecki, Herbarz polski, (tom III), Warszawa 1900, s. 193.
  2. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, (tom II) Warszawa 1905, s. 314.
  3. Czernelica jako rezydencja Cieńskich, [w:. kuriergalicyjski.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-01-21)]. Kurier Galicyjski z 24/06/2014].