Cina Orlikowska

Cina Orlikowska – urzędniczka Polskiej Komisji Repatriacyjnej w Kijowie

W 1921 r. dzięki realizacji zapisów Traktatu ryskiego powróciła do Kijowa z zadaniem ratowania z Rosji bolszewickiej dzieci i młodzieży polskiej. Współdziałając z szarytkami SS. Bogumiłą i Władysławą, ks. Teofilem Skalskim proboszczem parafii św. Aleksandra w Kijowie oraz jego sekretarzem Zygmuntem Lepiesowskim wyszukiwała polskie dzieci i młodzież, a następnie legalizowała ich wyjazd do Polski wbrew niekorzystnym zapisom artykułu VI Traktatu ryskiego.

BibliografiaEdytuj

Ks. inf. Teofil Skalski, Garstka wspomnień z mojego życia, Zeszyty Historyczne (Paryż), 1979, z. 49 s. 171-173.