Cinema

strona ujednoznaczniająca
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Cinema”.
  • Cinema (Kino) – rodzaj sztuki widowiskowej uwiecznionej na taśmie filmowej lub wideo
  • Cinema – album Nazareth
  • Cinema – album Andrei Bocellego
  • Cinema – miesięcznik