Computerised Maintenance Management System

Computerised Maintenance Management Systems (CMMS) – zautomatyzowany system wspierający utrzymanie ruchu[1]. Systemy te wspomagają pracę działów technicznych, których celem jest przede wszystkim zapewnienie niezawodności funkcjonowania zakładów produkcyjnych.

Obecnie często można spotkać się również z określeniem EAM, które jest skrótem od Enterprise Asset Management, czyli zarządzaniem nie tylko wyposażeniem produkcyjnym (parkiem maszyn), ale całym fizycznym majątkiem przedsiębiorstwa, takim jak budynki, instalacje, infrastruktura techniczna, flota samochodowa, itp. Bardzo często pojęcia te są stosowane zamiennie ze względu na to, że większość dzisiejszych systemów CMMS w wyniku swojego rozwoju, posiada pełną funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie nie tylko parkiem maszyn, ale właśnie całym majątkiem firmy[2].

Wśród funkcji realizowanych przez systemy klasy CMMS znajdują się:

 • zarządzanie rejestrem wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie rozliczeniem, zakupami i sprzedażą wyposażenia,
 • planowanie przeglądów i innych czynności obsługowych wyposażenia,
 • zarządzanie procedurami nadzoru wyposażenia i inną dokumentacją,
 • rejestracja zdarzeń związanych z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego i pomiarowego w tym awarie/remonty/przeglądy itp.,
 • zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu w tym harmonogramem pracy,
 • wsparcie realizacji projektów związanych z utrzymaniem ruchu np. dużych remontów komponentowych,
 • wsparcie dla planowania i realizacji budżetów w utrzymaniu ruchu,
 • zarządzanie magazynami części i akcesoriów dla potrzeb SUR (Służby Utrzymania Ruchu),
 • analiza i ocena działań w obszarze utrzymania ruchu.

Firmy stosujące rozwiązania klasy CMMS osiągają największe korzyści gdy rozwiązania te są zintegrowane z innymi elementami technicznego eko-systemu przedsiębiorstwa[3].

Powiązanie z warstwą biznesową może odbywać się w następujących obszarach[4]:

 • gospodarka magazynowa częściami zamiennymi,
 • zapotrzebowanie i zamówienia części zamiennych i materiałów w kontekście transakcji,
 • dane o pracownikach w kontekście zarządzania personelem (zatrudnienie, harmonogram pracy, okresowe badania pracowników, i inne).

Systemy CMMS są również silnie zintegrowane z rozwiązaniami klasy ERP/MRP, między innymi dostarczając harmonogramy remontów i przeglądów maszyn jako jedno z ograniczeń dla planowania zdolności produkcyjnych.

Profesjonalne systemy CMMS poza integracją z warstwą biznesową wyposażone są także w interfejsy komunikacyjne z maszynami. Kolokwialnie można stwierdzić, że "same" komunikują się z maszynami raportując ich awarie i przestoje. Niejednokrotnie odbywa się to za pośrednictwem systemów klasy MES (Manufacturing Execution System)[4]. W ten sposób integracja taka przyczynia się do skrócenia czasu reakcji i naprawy, a tym samym zwiększenia dostępności produkcyjnej maszyn – składowej kluczowego wskaźnika produkcyjnego OEE.

PrzypisyEdytuj

 1. CMMS. Słownik ERP. [dostęp 2019-10-04].
 2. Czym jest system CMMS?. Queris. [dostęp 2020-07-29].
 3. Integracja systemów produkcyjnych. Queris. [dostęp 2020-07-29].
 4. a b Integracja systemu CMMS z systemem ERP. Queris. [dostęp 2020-07-29].