Otwórz menu główne

Controlled Substances Act, CSA (Prawo o Kontrolowanych Substancjach) – amerykański akt prawny regulujący obrót lekami mogącymi wywołać uzależnienie.

Według klasyfikacji CSA farmaceutyki dzielą się na 5 grup. Teoretycznie do przynależności do poszczególnych grup decyduje zastosowanie medyczne oraz potencjał nadużywania:

  • Grupa I – duży potencjał nadużywania, brak uznanego zastosowania medycznego. Niedostępne w legalnym obrocie.
  • Grupa II – duży potencjał nadużywania, niewielkie uznane zastosowanie medyczne. Dostępne tylko na receptę.
  • Grupa III – potencjał nadużywania, istotne uznane zastosowanie medyczne. Dostępne tylko na receptę.
  • Grupa IV – ograniczony potencjał nadużywania, istotne uznane zastosowanie medyczne. Dostępne tylko na receptę.
  • Grupa V – minimalny potencjał nadużywania, istotne uznane zastosowanie medyczne. Mogą być dostępne bez recepty.

Rzeczywisty podział jednak często odbiega od teoretycznie przyjętych kryteriów – np. marihuana pomimo udokumentowanych zastosowań medycznych jest umieszczona w grupie I.

Przykładowe środki z poszczególnych grup:

Zobacz teżEdytuj