Cornelis van der Aa

holenderski pisarz, historyk i księgarz

Cornelis van der Aa (chrzest: 22 października 1749 w Lejdzie, zm. 26 października 1815 w Amsterdamie) – holenderski pisarz, historyk i księgarz.

Cornelis van der Aa

Od 1769 roku był mistrzem księgarskim w mieście Lejda. W latach 1770–1796 był księgarzem w Haarlemie. Był oranżystą, konserwatystą i monarchistą. W roku 1795 został państwowym wydawca książek (stadsboekbinder). W tym roku wydał pamflet pt. Mijne politicque denkwijze („Mój polityczny punkt widzenia”). W roku 1800 wydał antyrewolucyjny prospekt, który kosztował go 150 guldenów. Zajmował się historiografią, by pokazać, że Francja zrewolucjonizowana jest dla Holandii takim samym zagrożeniem jak Francja ancien régime’u (De Tyrannyen der Franschen in 1747 en 1795-1813).

Jego synem był również pisarz Pierre Jean Baptiste Charles van der Aa (1770–1812)

Niektóre dziełaEdytuj

  • Mijne politicque denkwijze vrijmoedig geschetst (Haarlem 1795; 4 druki w 6 miesięcy)
  • Geschiedenis van den jongst geëindigden Oorlog (Amsterdam 1802–1808)
  • Beknopt Handboekje der Vaderlandschen Geschiedenissen (Amsterdam 1800–1803)
  • Atlas van de Zeehavens der Bataafsche Republiek (Amsterdam 1806)
  • Geschiedenis van het Leven van Willem V (Amsterdam 1806–1809)
  • Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden en derzelver buitenlandschen bezittingen (Amsterdam 1804–1810)
  • Echt verslag van de Gebeurenissen te Amsterdam en te Woerden in November en December 1813 (2 części, Amsterdam 1813).
  • De doorluchtige vorsten uit den huize Oranje-Nassau ('s-Gravenhage 1814)
  • De Tyrannyen der Franschen in 1747 en 1795-1813 (Amsterdam 1814).