Cracoviae Merenti

Medal Cracoviae Merenti – wyróżnienie nadawane przez Radę Miasta Krakowa osobom, organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta Krakowa. Został ustanowiony uchwałą Rady Miasta Krakowa w 1992[1]. Posiada trzy klasy: medal złoty, srebrny i (od 1998) brązowy.

Na awersie medalu widnieje herb Krakowa i napis „CRACOVIAE MERENTI”, na rewersie natomiast wizerunek królowej Jadwigi według portretu Jana Matejki i napis „HEDVIGIS REGINA POLONIAE PRINCEPS LITHUANIAE et HERES RUSIAE”.

Lista laureatówEdytuj

Źródło[2]: numer kolejny oznacza numer medalu jaki został przyznany i podany w tytule odpowiedniej uchwały.

Złote medale
 1. Jan Paweł II – 1993
 2. Biskupstwo Krakowskie – 1999
 3. Uniwersytet Jagielloński – 1999
 4. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie – 2005
 5. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie – 2009
 6. Krakowska Kongregacja Kupiecka – 2010
 7. Zamek Królewski na Wawelu – 2020
Srebrne medale
 1. Krzysztof Penderecki – 1993
 2. Karolina Lanckorońska – 1995
 3. Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda – 1995
 4. Jerzy Turowicz – 1995
 5. Jerzy Wyrozumski – 1995
 6. Peter Schönlein – 1996
 7. Karl Dedecius – 1997
 8. Jan Deszcz – 1997
 9. Ludwik Piechnik – 1997
 10. Jacek Woźniakowski – 1997
 11. Jan Nowak-Jeziorański – 1997
 12. Jerzy Nowosielski – 1999
 13. Józef Mońka – 2000
 14. Zbigniew Stanisław Chojnacki – 2000
 15. Miejska Straż Pożarna w Krakowie – 2003
 16. Akademia Ekonomiczna w Krakowie – 2004
 17. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 2005
 18. Klub Sportowy „Cracovia” i Towarzystwo Sportowe „Wisła” – 2006
 19. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa – 2007
 20. Chorągiew Krakowska Związku Harcerstwa Polskiego oraz Okręg Małopolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – 2008
 21. Akademicki Związek Sportowy w Krakowie – 2009
 22. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe – 2011
 23. Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorstw Budowlanych – 2012
 24. Radio Kraków – 2012
 25. Arka Pana – Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie – 2012
 26. Komisja Robotnicza Hutników NSZZ Solidarność – 2013
 27. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie – 2013
 28. Franciszek Macharski – 2015
 29. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa – 2017
 30. Jan Andrzej Kłoczowski - 2017
 31. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, obecnie Muzeum Krakowa – 2019
 32. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – 2020
 33. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – 2020
Brązowe medale
 1. Kazimierz Fugiel – 1998
 2. Elie Gervois – 1998
 3. Marjorie Salisbury – 1998
 4. Karol Paluch – 2000
 5. Jerzy Bryła – 2001
 6. Tadeusz Piekarz – 2001
 7. Adam Bielański – 2002
 8. Stanisław Małysiak – 2002
 9. Czesław Marchewczyk – 2002
 10. Władysław Godyń – 2004
 11. Józef Skotnicki – 2004
 12. Edward Szymański – 2004
 13. Stanisław Jan Gałoński – 2005
 14. Bronisław Chromy – 2005
 15. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – 2007
 16. Hospicjum św. Łazarza – 2007
 17. Zofia Żelazny i Zdzisław Żelazny – 2007
 18. Zdzisław Żygulski – 2007
 19. Chór Mariański – 2008
 20. Eugeniusz Waniek – 2008
 21. Andrzej Kosiniak-Kamysz – 2012
 22. Stefan Dousa – 2013
 23. Jadwiga Romańska-Gabryś – 2013
 24. Stanisława Centkowska – 2013
 25. Wincenty Kućma – 2014
 26. Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych – 2014
 27. Opera Krakowska – 2015
 28. Sobiesław Zasada – 2015
 29. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie – 2016
 30. Towarzystwo Lekarskie Krakowskie – 2017
 31. Studencki Komitet Solidarności – 2017
 32. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie – 2018
 33. Komitety Obywatelskie – 2018
 34. Wojciech Plewiński – 2018
 35. Antoni Borgosz – 2018
 36. Krzysztof Wielgus – 2019
 37. Jan Ostrowski – 2020
 38. Mieczysław Kazłowski – 2020
 39. Kazimierz Barczyk – 2020

PrzypisyEdytuj