Cykl paraseksualny – rodzaj rozmnażania bezpłciowego, występujący u niektórych grup grzybów (dawniej zaliczanych do grzybów niedoskonałych, obecnie do workowców). Cykl paraseksualny zachodzi między haploidalnymi strzępkami grzybni tego samego gatunku, ale należącymi do różnych typów płciowych, oznaczonych (+) i (-) (heterotalizm). Gdy strzępki takie spotkają się, zachodzi między nimi plazmogamia i połączenie się (kariogamia) części ich jąder. Powstaje strzępka zawierająca zarówno jądra haploidalne, jak i diploidalne. Strzępka taka nosi nazwę heterokarionu. Następnie zachodzi podział mitotyczny zarówno jąder haploidalnych, jak i diploidalnych. W diploidalnych jądrach dochodzi do crossing-over i wymiany materiału genetycznego, a następnie do odtwarzania jąder haploidalnych[1].

W cyklu paraseksualnym występuje więc właściwa dla rozmnażania płciowego wymiana materialu genetycznego podział redukcyjny, jednak nie odbywa się on w określonych organach postaci wegetatywnych, ani w określonych stadiach rozwojowych.

PrzypisyEdytuj

  1. Janusz Błaszkowski, Mariusz Tadych, Tadeusz Madej, Przewodnik do ćwiczeń z fitopatologii, Szczecin: Wyd AR w Szczecinie, 1999, ​ISBN 83-87327-23-9