Cykl pracy broni

Cykl pracy broni – zespół operacji powtarzających się podczas działania broni palnej. W skład cyklu pracy broni mogą wchodzić:

Operacje cyklu pracy broni mogą być wykonywane ręcznie (broń nieautomatyczna), półautomatycznie (broń półautomatyczna) lub automatycznie (broń automatyczna). Liczba cykli pracy broni w jednostce czasu jest miarą szybkostrzelności.

BibliografiaEdytuj