Cykl pracy broni – zespół operacji powtarzających się podczas działania broni palnej. W skład cyklu pracy broni mogą wchodzić:

Cykl pracy karabinka AK

Operacje cyklu pracy broni mogą być wykonywane ręcznie (broń nieautomatyczna), półautomatycznie (broń półautomatyczna) lub automatycznie (broń automatyczna). Liczba cykli pracy broni w jednostce czasu jest miarą szybkostrzelności.

Bibliografia

edytuj