Cyprian Paweł Brzostowski

Cyprian Paweł (Paweł Cyprian) Brzostowski herbu Strzemię (zm. 8 czerwca 1689 roku) – wojewoda trocki w 1684 roku, kasztelan trocki w 1681 roku, pisarz wielki litewski w latach 1657-1672, referendarz litewski w latach 1650-1681, pisarz dekretowy litewski w 1645 roku, regent kancelarii większej litewskiej w 1640 roku, stolnik wileński w 1642 roku, sekretarz Jego Królewskiej Mości w 1645 roku[1], dyplomata, wielki poseł w Moskwie w 1667 roku i w 1679 roku[2], dyrektor trockiego sejmiku przedsejmowego 1685 roku[3].

Cyprian Paweł Brzostowski
Herb
Strzemię
Rodzina Brzostowscy herbu Strzemię
Data śmierci 1689
Dzieci

m.in.:
Jan Władysław,
Konstanty Kazimierz

W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa wileńskiego[4], podpisał jego pacta conventa[5].

Posłował na liczne sejmy za panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III Sobieskiego. Jako poseł na sejmy 1659 i 1661 roku był deputatem na Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego[6]. Wielokrotnie był wysyłany w misjach zagranicznych, m.in. 1663–1664 i 1667 brał udział w rokowaniach z Rosją, zakończonych podpisaniem rozejmu andruszowskiego. W latach 1671–1672 i 1679 uczestniczył w poselstwie do Moskwy, starając się bezskutecznie o pozyskanie Rosji przeciw Turcji.

Poseł sejmiku mińskiego powiatu orszańskiego na sejm wiosenny 1666 roku[7] i jesienny 1666 roku[8]. Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z powiatu oszmiańskiego[9]. Podpisał pacta conventa Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku[10]. Na sejmie zwyczajnym 1670 roku wyznaczony z Senatu komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[11]. Poseł powiatu słonimskiego na zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku[12]. W czasie elekcji w 1674 roku wysunął kandydaturę carewicza Fiodora Aleksiejewicza. Elektor Jana III Sobieskiego z powiatu oszmiańskiego w 1674 roku[13], podpisał jego pacta conventa[14]. Poseł na sejm koronacyjny 1676 roku[15]. W 1684 roku został wojewodą trockim.

Żona Rachela Rajecka, syn Jan Wojciech (ur. 1646).[16]

PrzypisyEdytuj

 1. Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII w. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A Rachuba, Kórnik 1994, s. 201.
 2. Historia dyplomacji polskiej, t. II: 1572-1795, pod redakcją Zbigniewa Wójcika, Warszawa 1982, s. 264.
 3. Andrzej B. Zakrzewski, Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w. - ustrój i funkcjonowanie : sejmik trocki, Warszawa 2000, s. 222.
 4. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
 5. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 22.
 6. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 312, 371
 7. Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 484.
 8. Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 491.
 9. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 76.
 10. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s]
 11. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 46.
 12. Leszek Andrzej Wierzbicki, Posłowie Wielkiego Księstwa Litewskiego na zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, w: Teka Kom. Hist. OL PAN, 2004, 1, s. 97.
 13. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 149.
 14. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia., s. 29.
 15. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 247-248.
 16. Miesięcznik Heraldyczny 1914 nr 5-6, s. 127.

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj