Cyprian Rogowski

polski duchowny katolicki

Cyprian Krzysztof Rogowski (ur. 24 lipca 1953 w Bieżuniu[1][2]) – polski duchowny katolicki, teolog, profesor nauk teologicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w latach 2002–2008 dziekan Wydziału Teologii UWM, specjalista w zakresie pedagogiki religii.

Cyprian Rogowski
Data i miejsce urodzenia

24 lipca 1953
Bieżuń

profesor nauk teologicznych
Specjalność: pedagogika religii
Alma Mater

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doktorat

1996
KUL

Habilitacja

2000
KUL

Profesura

2002

profesor zwyczajny UWM, dziekan Wydziału Teologii UWM (2002–2008)

Życiorys edytuj

W latach 1972–1979 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie (z dwuletnią przerwą na obowiązkową służbę wojskową). W 1979 uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przyjął święcenia kapłańskie i został prezbiterem diecezji warmińskiej. W 1994 uzyskał w Niemczech doktorat z filozofii, a w 1996 na Wydziale Teologii KUL na podstawie rozprawy pt. Pedagogika religijna w Polsce i w Niemczech po Vaticanum II uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych. Tam też w 2000 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogicz­noreligijne. Studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w specjalności teologia pastoralna. W 2000 został profesorem nadzwyczajnym Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i kierownikiem Katedry Katechetyki i Pedagogiki Religii na tym wydziale. W 2002 prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk teologicznych[3][1][4].

W latach 2002–2005 oraz 2005–2008 był dziekanem Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W 2003 został profesorem zwyczajnym tej uczelni. W 2015 został profesorem zwyczajnym w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii Wydziału Nauk o Środowisku UWM[5].

Był członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN[3].

Przypisy edytuj

  1. a b Cyprian Rogowski. ceik.eu. [dostęp 2018-01-03].
  2. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (opracował zespół Maria Fafińska i inni), wydanie II, Olsztyn 2009, s. 165.
  3. a b Prof. Cyprian Krzysztof Rogowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2018-01-03].
  4. Kariera naukowa. cyprianrogowski.eu. [dostęp 2018-01-03].
  5. Stanowiska i funkcje. cyprianrogowski.eu. [dostęp 2018-01-03].