Cytochemia

Cytochemia – dział biochemii, który się zajmuje składem chemicznym organellum i komórki oraz procesami chemicznymi zachodzącymi w organellum oraz w całej komórce.