Cytryniany

sól lub ester kwasu cytrynowego
(Przekierowano z Cytrynian)

Cytrynianyorganiczne związki chemiczne, sole i estry kwasu cytrynowego.

Trianion cytrynianowy
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C6H5O73−
Masa molowa 189,10 g/mol
Identyfikacja
PubChem 31348
Podobne związki
Podobne związki izocytryniany, szczawiany
Pochodne cytrynian magnezu, cytrynian sodu

Cytryniany odgrywają znaczną rolę w organizmach żywych. Powstają one w trakcie cyklu Krebsa, w wyniku kondensacji aldolowej estrów kwasu szczawiowego i octowego z acetylo-CoA katalizowanej przez enzym syntazę cytrynianową. W dalszych etapach cyklu cytrynian ulega izomeryzacji do mniej trwałego termodynamicznie izocytrynianu przy udziale enzymu akonitazy:

Izomeryzacja cytrynian-izocytrynian