Częstotliwość, częstośćwielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc [Hz]. Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.

Trzy punkty, emitujące błyski z różną częstotliwością w hercach [Hz], która oznacza liczbę błysków w czasie jednej sekundy. jest okresem, czyli czasem trwania jednej sekwencji. oraz są wzajemnie odwrotne.
Zmiana przebiegu czasowego drgań odpowiadająca wzrostowi częstotliwości

W fizyce częstotliwość oznacza się literą (od łac. frequentia) lub grecką literą ν (ni)[1]. Z definicji wynika wzór:

gdzie:

– częstotliwość,
– liczba drgań,
– czas, w którym te drgania następują.

Z innymi wielkościami wiążą ją następujące zależności:

gdzie:

okres,

gdzie: pulsacja (częstość kołowa). Odpowiada ona prędkości kątowej w ruchu po okręgu.

Częstotliwość a energia fotonu edytuj

Z falą elektromagnetyczną o danej częstotliwości wiąże się rodzaj cząstki elementarnej, zwanej fotonem, niosącej najmniejszy, niepodzielny kwant energii tej fali. Prowadzi to do zależności:

 

gdzie:

 stała Plancka,
 energia kwantu,
  – częstotliwość fali.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. częstotliwość, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-03-19].

Linki zewnętrzne edytuj