Człon automatyki

Człon automatyki (ogniwo) - podstawowy element mechanizmu, dla którego można określić sygnał wejściowy i sygnał wyjściowy.

Wyróżniamy człon nieruchomy (związany z układem odniesienia), czyli tzw. podstawę, oraz człony ruchome (względem układu odniesienia).

Przykłady członów nieruchomych:

Przykłady członów ruchomych: