Człon opóźniający

Człon opóźniający – w automatyce to człon, który na wyjściu daje sygnał będący powtórzeniem sygnału wejściowego opóźnionym o stałą wartość :

Poddanie powyższego związku obustronnej transformacji Laplace’a daje związek pomiędzy transformatami obu sygnałów:

Stąd transmitancja członu opóźniającego ma postać:

gdzie stała jest czasem opóźnienia.

Odpowiedź impulsowa:

Charakterystyka skokowa członu opóźniającego wynosi:

  • w dziedzinie operatorowej:
  • w dziedzinie czasu:

Charakterystyka amplitudowo-fazowa:

Charakterystyka fazowa:

Zobacz teżEdytuj