Członkowie Polskiej Akademii Nauk

Członkowie Polskiej Akademii Nauk – członkowie jednego z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Status członka PAN (rzeczywistego bądź korespondenta) wymieniany jest najczęściej wraz z tytułem naukowym.

Zasady członkostwaEdytuj

Członków Akademii wybiera jej Zgromadzenie Ogólne spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych[1]. Członkowie krajowi Akademii w liczbie nie większej niż 350 dzielą się na dwie grupy, członków rzeczywistych i członków korespondentów. Członkostwo w Akademii jest funkcją sprawowaną dożywotnio, przy czym po ukończeniu 70. roku życia członkowie otrzymują status członka-seniora[1]. Skład Akademii podzielony jest na 5 wydziałów, grupujących naukowców według tematyki badań[2]. Aktualny skład Polskiej Akademii Nauk liczy 348 członków krajowych i 181 zagranicznych (stan na 14 stycznia 2020 roku[3]). Skład członków Akademii zestawiono tabelarycznie[4].

Od członkostwa w Polskiej Akademii Nauk odróżnić należy członkostwo w jednym z organów Korporacji Uczonych, która obejmuje, poza wyżej wspomnianymi pięcioma wydziałami, także oddziały (w których skład wchodzą członkowie krajowi mający miejsce zamieszkania lub zatrudnienia w danym regionie kraju), komitety naukowe (w których zasiadają członkowie krajowi Akademii zgodnie z ich specjalnością naukową oraz osoby wybrane przez właściwe środowisko naukowe), komitety problemowe (tworzone na potrzeby konkretnych problemów i tematów przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii); akademię młodych uczonych (organ uformowany w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej, liczący nie więcej niż 10% ustawowej liczby członków krajowych Akademii); komisję do spraw etyki w nauce; komisję rewizyjną[1].

Z członkostwem w Polskiej Akademii Nauk lub organach Korporacji Uczonych mylone jest często zatrudnienie w jednym z instytutów PAN. Instytuty powołuje się do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych, gdy do prowadzenia ich jest potrzebna znaczna koncentracja pracowników naukowych. W przeciwieństwie do członkostwa w Polskiej Akademii Nauk lub organach Korporacji Uczonych, samo zatrudnienie w instytucie PAN nie ma charakteru prestiżowego wyróżnienia środowiskowego.

Lista członków Polskiej Akademii NaukEdytuj

Wydział I Nauk Humanistycznych i SpołecznychEdytuj

Członkowie rzeczywiści[5] Członkowie korespondenci[6] Członkowie zagraniczni[7]
 1. Jerzy Brzeziński
 2. Stanisław Filipowicz
 3. Stanisław Gajda
 4. Michał Głowiński
 5. Franciszek Grucza
 6. Jan Hertrich-Woleński
 7. Maria Janion
 8. Zbigniew Kwieciński
 9. Ewa Łętowska
 10. Mirosława Marody
 11. Stanisław Mossakowski
 12. Karol Myśliwiec
 13. Edward Nęcka
 14. Ryszard Nycz
 15. Henryk Olszewski
 16. Hubert Orłowski
 17. Aleksander Posern-Zieliński
 18. Henryk Samsonowicz
 19. Piotr Skubiszewski
 20. Jan Strelau
 21. Jerzy Strzelczyk
 22. Piotr Sztompka
 23. Stanisław Tabaczyński
 24. Andrzej Walicki
 25. Stanisław Waltoś
 26. Aleksander Welfe
 27. Jerzy Wilkin
 28. Elżbieta Witkowska-Zaremba
 29. Bogdan Wojciszke
 1. Jerzy Axer
 2. Grażyna Borkowska
 3. Andrzej Buko
 4. Krystyna Chojnicka
 5. Przemysław Czapliński
 6. Dariusz Doliński
 7. Ewa Domańska
 8. Andrzej Friszke
 9. Włodzimierz Galewicz
 10. Stanisław Gomułka
 11. Hubert Izdebski
 12. Dariusz Jemielniak
 13. Małgorzata Kossowska
 14. Andrzej Koźmiński
 15. Jerzy Limon
 16. Arkadiusz Marciniak
 17. Marek Mejor
 18. Janusz Reykowski
 19. Andrzej Rottermund
 20. Andrzej Rychard
 21. Piotr Salwa
 22. Antoni Sułek
 23. Marek Szczepański
 24. Joanna Tokarska-Bakir
 25. Michał Tymowski
 26. Jerzy Zajadło
 27. Małgorzata Zaleska
 1. Jeffrey C. Alexander
 2. Oskar Anweiler
 3. Maurice Aymard
 4. Daniel Bar-Tal
 5. Daniel Beauvois
 6. Karol Berger
 7. Manfred Bietak
 8. Thomas DaCosta Kaufmann
 9. Sante Graciotti
 10. Ernst Håkon Jahr
 11. Christoph Kleßmann
 12. Pauline Lipman
 13. Guoguang Liu
 14. Luigi Marinelli
 15. Grayham E. Mizon
 16. Arent van Nieukerken
 17. Antony Polonsky
 18. Emmanuel Le Roy Ladurie
 19. Hans Sauer
 20. Peter Simons
 21. Anatolij Torkunow
 22. Alain Touraine
 23. Dethard von Winterfeld

Wydział II Nauk Biologicznych i RolniczychEdytuj

Członkowie rzeczywiści[8] Członkowie korespondenci[9] Członkowie zagraniczni[10]
 1. Tadeusz Bielicki
 2. Szczepan Biliński
 3. Tadeusz Chojnacki
 4. Jerzy Dzik
 5. Jerzy Fabiszewski
 6. Zbigniew Maciej Gliwicz
 7. Ryszard Górecki
 8. Andrzej Grzywacz
 9. Adolf Horubała
 10. Mariusz Jaskólski
 11. Andrzej Jerzmanowski
 12. Leszek Kaczmarek
 13. Wincenty Kilarski
 14. Małgorzata Kossut
 15. Jan Kozłowski
 16. Tadeusz Krzymowski
 17. Jacek Kuźnicki
 18. Leszek Kuźnicki
 19. Andrzej Legocki
 20. Jerzy Lipa
 21. Adam Łomnicki
 22. Stefan Malepszy
 23. Rudolf Michałek
 24. Stanisław Nawrocki
 25. Jacek Otlewski
 26. Zygmunt Pejsak
 27. Stanisław Rakusa-Suszczewski
 28. Zygmunt Reklewski
 29. Marian Saniewski
 30. Zdzisław Smorąg
 31. Wojciech Święcicki
 32. Franciszek Tomczak
 33. Marian Truszczyński
 34. Katarzyna Turnau
 35. January Weiner
 36. Piotr Węgleński
 37. Kazimierz Wierzchowski
 38. Kazimierz Zarzycki
 39. Adam Zięcik
 40. Maciej Żurkowski
 41. Maciej Żylicz
 1. Grzegorz Bartosz
 2. Włodzimierz Bednarski
 3. Barbara Bilińska
 4. Janusz Bujnicki
 5. Agnieszka Chacińska
 6. Andrzej Ciereszko
 7. Jerzy Duszyński
 8. Andrzej Dziembowski
 9. Jarosław Olav Horbańczuk
 10. Jan Jankowski
 11. Henryk Jeleń
 12. Bożena Kamińska-Kaczmarek
 13. Maria Magdalena Konarska
 14. Marek Konarzewski
 15. Jan Kotwica
 16. Zbigniew Kundzewicz
 17. Małgorzata Mańka
 18. Marta Miączyńska
 19. Krzysztof Nowak
 20. Henryk Okarma
 21. Jacek Oleksyn
 22. Wiesław Oleszek
 23. Mariusz Piskuła
 24. Jacek Radwan
 25. Cezary Sławiński
 26. Kazimierz Strzałka
 27. Małgorzata Szumacher
 28. Zofia Szweykowska-Kulińska
 29. Marek Świtoński
 30. Erwin Wąsowicz
 31. Grzegorz Węgrzyn
 32. Dorota Witrowa-Rajchert
 33. Romuald Zabielski
 34. Jan Franciszek Żmudziński
 1. Walther Aufhammer
 2. Angelo Azzi
 3. Josse De Baerdemaeker
 4. Robert Bandurski
 5. Winfried Erich Hubert Blum
 6. Frederick Bourne
 7. Franciszek Chrapkiewicz (Francois Chapeville)
 8. Gustav Dallner
 9. Roger Fenwick
 10. Witold Filipowicz
 11. Peter Gruss
 12. Gerald Isaacs
 13. Małgorzata Kloc-Stępkowska
 14. Robert Kraeling
 15. Jean Lambert
 16. Winfried Lampert
 17. István Láng
 18. William Lidicker
 19. Walter Liese
 20. Iwan Lisztwan
 21. Mychajło Lisowyj
 22. Robert M. Malina
 23. Thomas Christoph Mettenleiter
 24. Volker Moennig
 25. Gerhard Oesten
 26. Kiyoshi Okuda
 27. Zbyszek Otwinowski
 28. Egil Robert Ørskov
 29. Peter Reich
 30. Jan Rendel
 31. Heriberto Rodriguez-Martinez
 32. Nicholas John Severs
 33. Arne Strid
 34. Da-Wen Sun
 35. Charles Susanne
 36. Leanid Suszczenia
 37. Wacław Szybalski
 38. Igor Tichonowicz
 39. Junichi Ueda
 40. Krystyna Urbańska
 41. Ewald Weibel
 42. Robert Wells
 43. Lothar Willmitzer
 44. Alexander Wlodawer
 45. Ryuzo Yanagimachi
 46. Magdalena Żernicka-Goetz

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o ZiemiEdytuj

Członkowie rzeczywiści Członkowie korespondenci Członkowie zagraniczni
 1. Józef Barnaś
 2. Czesław Bessaga
 3. Andrzej Białas
 4. Andrzej Białynicki-Birula
 5. Iwo Białynicki-Birula
 6. Marek Chmielewski
 7. Zbigniew Ciesielski
 8. Jerzy Dera
 9. Tomasz Dietl
 10. Wojciech Dziembowski
 11. Zbigniew Galus
 12. Robert Gałązka
 13. Jacek Gawroński
 14. Aleksander Guterch
 15. Paweł Haensel
 16. Ryszard Horodecki
 17. Jerzy Jankowski
 18. Bogumił Jeziorski
 19. Janusz Jurczak
 20. Jerzy Kaczorowski
 21. Jerzy Kołodziejczak
 22. Henryk Kozłowski
 23. Paweł Kulesza
 24. Stanisław Kwapień
 25. Cyryl Latos-Grażyński
 26. Janusz Lipkowski
 27. Tomasz Łuczak
 28. Bogdan Marciniec
 29. Mieczysław Mąkosza
 30. Roman Micnas
 31. Marian Mikołajczyk
 32. Janusz Pempkowiak
 33. Stanisław Penczek
 34. Wiesław Pleśniak
 35. Stefan Pokorski
 36. Henryk Ratajczak
 37. Krzysztof Redlich
 38. Andrzej Schinzel
 39. Andrzej Skowroński
 40. Józef Smak
 41. Lucjan Sobczyk
 42. Ryszard Sosnowski
 43. Leszek Starkel
 44. Wojciech Stec
 45. Józef Szudy
 46. Michał Szulczewski
 47. Henryk Szymczak
 48. Roman Teisseyre
 49. Andrzej Trautman
 50. Andrzej Udalski
 51. Małgorzata Witko
 52. Stanisław Woronowicz
 53. Henryk Woźniakowski
 54. Andrzej Kajetan Wróblewski
 55. Jerzy Zabczyk
 56. Kacper Zalewski
 57. Andrzej Żelaźniewicz
 1. Piotr Biler
 2. Renata Bilewicz
 3. Piotr Bizoń
 4. Tomasz Bulik
 5. Jan Burchart
 6. Bogusław Buszewski
 7. Grzegorz Chałasiński
 8. Marek Grad
 9. Daniel T. Gryko
 10. Krzysztof Edward Haman
 11. Adam Hulanicki
 12. Henryk Iwaniec
 13. Lech Tadeusz Januszkiewicz
 14. Jan Kisyński
 15. Wojciech J. Kucharz
 16. Rafał Latała
 17. Szymon P. Malinowski
 18. Leszek Marynowski
 19. Stanisław Mazur
 20. Piotr Migoń
 21. Mirosława Ostrowska
 22. Krzysztof Pachucki
 23. Stanisław Pasynkiewicz
 24. Marek Pfützner
 25. Marek Potrzebowski
 26. Feliks Przytycki
 27. Elżbieta Richter-Wąs
 28. Paweł Rowiński
 29. Marek Samoć
 30. Andrzej Sobolewski
 31. Józef Spałek
 32. Andrzej Staruszkiewicz
 33. Grażyna Stochel
 34. Alfred Uchman
 35. Ireneusz Walaszczyk
 36. Jacek Waluk
 37. Andrzej Witkowski
 38. Jarosław Wiśniewski
 39. Aleksander Wolszczan
 40. Arkadiusz Wójs
 41. Marek Żukowski
 1. Aleksander F. Andreev, Aleksander
 2. Żores Ałfiorow
 3. Alexander F. Andreev
 4. Jerry L. Atwood
 5. Victor R. Baker
 6. Béla Bollobás
 7. Carl de Boor
 8. Jean Bourgain
 9. Savo Bratos
 10. Ewald Brückl
 11. Andrzej Buras
 12. Wolfgang Domcke
 13. Michel Durand-Delga
 14. Joseph Henry Eberly
 15. Gerhard Ertl
 16. Ludvig Dmitrievich Faddiejev
 17. Piotr Jacek Flatau
 18. Jaap J.M. Franse
 19. Michael Giersig
 20. Robert Grubbs
 21. Paul Hagenmüler
 22. Martin Hairer
 23. Roald Hoffmann
 24. Ralf Huisgen
 25. Tadeusz Iwaniec
 26. Joshua Jortner
 27. Henri B. Kagan
 28. Jean-Pierre Kahane
 29. Alan Roy Katritzky
 30. Randy Keller
 31. Philip Kocieński
 32. Zygmunt Kowalik
 33. Jean-Marie Lehn
 34. Maciej Lewenstein
 35. Jacek Lipkowski
 36. Jean-Pierre Majoral
 37. Gurij Ivanovich Marchuk
 38. Krzysztof Matyjaszewski
 39. Bernard Meunier
 40. Michał Misiurewicz
 41. Benjamin Mottelson
 42. Teruaki Mukaiyama
 43. Achim Müller
 44. Karl Alexander Müller
 45. John Mydosh
 46. Ryoji Noyori
 47. Charles O’Dell
 48. Roger Penrose
 49. Gilles Pisier
 50. C.N. Ramachandra Rao
 51. Barbara Romanowicz
 52. Carlo Rubbia
 53. Wolfgang Schmidt
 54. Hideki Shimamura
 55. Jakov G. Sinai
 56. Frank Steglich
 57. Hans von Storch
 58. Dariusz Stramski
 59. Christian Sucksdorff
 60. Jürgen Sündermann
 61. Richard Wielebinski
 62. Chen Ning Yang
 63. Arnold Zeiss

Wydział IV Nauk TechnicznychEdytuj

Członkowie rzeczywiści Członkowie korespondenci Członkowie zagraniczni
 1. Romuald Będziński
 2. Michał Białko
 3. Jacek Błażewicz
 4. Tadeusz Burczyński
 5. Andrzej Burghardt
 6. Witold Cęckiewicz
 7. Tadeusz Chmielniak
 8. Ryszard Domański
 9. Józef Dubiński
 10. Władysław Findeisen
 11. Józef Głomb
 12. Witold Gutkowski
 13. Stefan Hahn
 14. Janusz Kacprzyk
 15. Tadeusz Kaczorek
 16. Tomasz Kapitaniak
 17. Marian Kaźmierkowski
 18. Jerzy Klamka
 19. Michał Kleiber
 20. Józef Korbicz
 21. Piotr Korcelli
 22. Bogusław Major
 23. Krzysztof Malinowski
 24. Roman Maniewski
 25. Zdzisław Marciniak
 26. Jacek Marecki
 27. Jarosław Mikielewicz
 28. Józef Modelski
 29. Zenon Mróz
 30. Bogdan Ney
 31. Roman Ney
 32. Andrzej Nowicki
 33. Ryszard Pohorecki
 34. Antoni Rogalski
 35. Leszek Rutkowski
 36. Jerzy Seidler
 37. Jakub Siemek
 38. Roman Słowiński
 39. Ryszard Tadeusiewicz
 40. Wacław Trutwin
 41. Zenon Waszczyszyn
 42. Zbigniew Wesołowski
 43. Jan Węglarz
 44. Wiesław Woliński
 1. Jan Awrejcewicz
 2. Andrzej Bartoszewicz
 3. Ryszard Białecki
 4. Hanna Bogucka
 5. Czesław Cempel
 6. Elżbieta Frąckowiak
 7. Adam Gierek
 8. Andrzej Hopfer
 9. Andrzej Jajszczyk
 10. Adam Janiak
 11. Leszek R. Jaroszewicz
 12. Teofil Jesionowski
 13. Jan Kiciński
 14. Lech Kobyliński
 15. Bożena Kostek
 16. Adam Kotarba
 17. Piotr Kowalik
 18. Stefan Kowalski
 19. Eugeniusz Kozaczka
 20. Krzysztof Kozłowski
 21. Henryk Krawczyk
 22. Małgorzata Lewandowska
 23. Adam Liebert
 24. Jerzy Lis
 25. Janusz Mroczka
 26. Michał Mrozowski
 27. Stanisław Nagy
 28. Maciej Ogorzałek
 29. Wiesław Ostachowicz
 30. Lucjan Pawłowski
 31. Wojciech Penczek
 32. Henryk Petryk
 33. Ewaryst Rafajłowicz
 34. Czesława Rosik-Dulewska
 35. Błażej Skoczeń
 36. Stanisław Stupkiewicz
 37. Jan Taler
 38. Krzysztof Jan Wilde
 39. Paweł Zięba
 1. Shun-ichi Amari
 2. Yoshiaki Arata
 3. Liu Baochen
 4. Adam Chrzanowski
 5. Günter B. Fettweis
 6. William A. Gambling
 7. Sami Gelenbe
 8. Dietmar Gross
 9. Jurij Vasiljevich Gulajev
 10. Klaus Humpert
 11. Michele M. Jamiolkowski
 12. Dov Jaron
 13. Tapani Jokinen
 14. Laszlo Keviczky
 15. Giulio Maier
 16. Herbert Mang
 17. Bronisław Tadeusz Massalski
 18. Gerard A. Maugin
 19. Dieter Mlynski
 20. Klaus Moeller
 21. Helmut Moritz
 22. Robert Nerem
 23. Jun-Ichi Nishizawa
 24. Witold Pedrycz
 25. Vijay P. Singh
 26. Billie F. Spencer
 27. Bolesław Szymański
 28. John A. Tegopoulos
 29. Tatsuo Togawa
 30. Hans Georg Unger
 31. Pierre Vidal
 32. George Voyiadjis
 33. Roland Wiesendanger
 34. Binshi Xu
 35. Yaroslav Yatskiv
 36. Lotfi Zadeh
 37. Józef Zwisłocki
 38. Jacek Maciej Żurada

Wydział V Nauk MedycznychEdytuj

Członkowie rzeczywiści Członkowie korespondenci Członkowie zagraniczni
 1. Jan Albrecht
 2. Stefan Angielski
 3. Mieczysław Chorąży
 4. Anna Członkowska
 5. Ryszard Gryglewski
 6. Andrzej Górski
 7. Włodzimierz Januszewicz
 8. Franciszek Kokot
 9. Janusz Komender
 10. Wojciech Kostowski
 11. Eugeniusz Kościelak
 12. Marek Krawczyk
 13. Bohdan Lewartowski
 14. Janusz Limon
 15. Sławomir Majewski
 16. Wiesław Pawlik
 17. Tadeusz Popiela
 18. Edmund Przegaliński
 19. Witold Rużyłło
 20. Tomasz Trojanowski
 21. Jacek Zaremba
 22. Marek Zembala
 1. Tomasz Brzozowski
 2. Jerzy Chudek
 3. Stanisław Czuczwar
 4. Małgorzata Filip
 5. Tomasz Grodzicki
 6. Andrzej Januszewicz
 7. Barbara Jarząb
 8. Paweł Kisielow
 9. Krzysztof Narkiewicz
 10. Grzegorz Opolski
 11. Ryszard Przewłocki
 12. Henryk Skarżyński
 13. Ewa Szczepańska-Sadowska
 14. Michał Tendera
 15. Anetta Undas
 16. Andrzej Więcek
 17. Adam Witkowski
 18. Wojciech Wojakowski
 1. Nikolaus Blin
 2. Zbigniew Darżynkiewicz
 3. Malcolm Ferguson-Smith
 4. Richard Frąckowiak
 5. Józefa Gądek-Węsierski
 6. Detlev Ganten
 7. Helge Gyllenberg
 8. Harald zur Hausen
 9. August Heidland
 10. Jorgen Kieler
 11. Jerzy Kupiec-Węgliński
 12. Tadeusz Maliński
 13. Shaul G. Massry
 14. Felix Mitelman
 15. Herman Nys
 16. Gerard Orth
 17. Gerhard Pulverer
 18. Noel Rose
 19. Paul Snowden Russel
 20. Arne Schousboe
 21. Piotr Siciński
 22. Bronisław Słomiany
 23. Karl. J. Ulrich
 24. Walther Vogel
 25. Tadeusz Wieloch

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Ustawa o Polskiej Akademii Nauk. Dz.U. z 2010 nr 96 poz. 619. [dostęp 2015-11-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-07)].
 2. Statut PAN. Polska Akademia Nauk, 2010-11-24. [dostęp 2013-01-20].
 3. Nowi członkowie krajowi PAN odebrali nominacje, instytucja.pan.pl [dostęp 2020-01-21] [zarchiwizowane z adresu 2020-01-21].
 4. Członkowie PAN. Polska Akademia Nauk. [dostęp 2013-01-20].
 5. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych > Członkowie krajowi rzeczywiści, PAN [dostęp 2020-02-25].
 6. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych > Członkowie krajowi korespondenci, PAN [dostęp 2020-02-25].
 7. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych > Członkowie zagraniczni, PAN [dostęp 2020-02-25].
 8. Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych > Członkowie krajowi rzeczywiści, PAN [dostęp 2020-02-25].
 9. Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych > Członkowie krajowi korespondenci, PAN [dostęp 2020-02-25].
 10. Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych > Członkowie zagraniczni, PAN [dostęp 2020-02-25].