Otwórz menu główne

Członkowie Polskiej Akademii Nauk

Członkowie Polskiej Akademii Nauk – członkowie jednego z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Status członka PAN (rzeczywistego bądź korespondenta) wymieniany jest najczęściej wraz z tytułem naukowym.

Spis treści

Zasady członkostwaEdytuj

Członków Akademii wybiera jej Zgromadzenie Ogólne spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych[1]. Członkowie krajowi Akademii w liczbie nie większej niż 350 dzielą się na dwie grupy, członków rzeczywistych i członków korespondentów. Członkostwo w Akademii jest funkcją sprawowaną dożywotnio, przy czym po ukończeniu 70. roku życia członkowie otrzymują status członka-seniora[1]. Skład Akademii podzielony jest na 5 wydziałów, grupujących naukowców według tematyki badań[2]. Aktualny skład Polskiej Akademii Nauk liczy 520 członków, z czego 338 osób to członkowie krajowi (stan na 15 lutego 2017 roku). Skład członków Akademii zestawiono tabelarycznie[3].

Od członkostwa w Polskiej Akademii Nauk odróżnić należy członkostwo w jednym z organów Korporacji Uczonych, która obejmuje, poza wyżej wspomnianymi pięcioma wydziałami, także oddziały (w których skład wchodzą członkowie krajowi mający miejsce zamieszkania lub zatrudnienia w danym regionie kraju), komitety naukowe (w których zasiadają członkowie krajowi Akademii zgodnie z ich specjalnością naukową oraz osoby wybrane przez właściwe środowisko naukowe), komitety problemowe (tworzone na potrzeby konkretnych problemów i tematów przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii); akademię młodych uczonych (organ uformowany w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej, liczący nie więcej niż 10% ustawowej liczby członków krajowych Akademii); komisję do spraw etyki w nauce; komisję rewizyjną[1].

Z członkostwem w Polskiej Akademii Nauk lub organach Korporacji Uczonych mylone jest często zatrudnienie w jednym z instytutów PAN. Instytuty powołuje się do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych, gdy do prowadzenia ich jest potrzebna znaczna koncentracja pracowników naukowych. W przeciwieństwie do członkostwa w Polskiej Akademii Nauk lub organach Korporacji Uczonych, samo zatrudnienie w instytucie PAN nie ma charakteru prestiżowego wyróżnienia środowiskowego.

Lista członków Polskiej Akademii NaukEdytuj

Wydział I Nauk Humanistycznych i SpołecznychEdytuj

Członkowie rzeczywiści Członkowie korespondenci Członkowie zagraniczni
 1. Jerzy Brzeziński
 2. Stanisław Gajda
 3. Stanisław Filipowicz
 4. Michał Głowiński
 5. Franciszek Grucza
 6. Maria Janion
 7. Józef Kozielecki
 8. Zbigniew Kwieciński
 9. Ewa Łętowska
 10. Mirosława Marody
 11. Karol Modzelewski
 12. Stanisław Mossakowski
 13. Karol Myśliwiec
 14. Edward Nęcka
 15. Ryszard Nycz
 16. Henryk Olszewski
 17. Hubert Orłowski
 18. Henryk Samsonowicz
 19. Piotr Skubiszewski
 20. Jan Strelau
 21. Piotr Sztompka
 22. Stanisław Tabaczyński
 23. Andrzej Walicki
 24. Stanisław Waltoś
 25. Jerzy Wilkin
 26. Elżbieta Witkowska-Zaremba
 27. Bogdan Wojciszke
 1. Jerzy Axer
 2. Grażyna Borkowska
 3. Andrzej Buko
 4. Krystyna Chojnicka
 5. Henryk Chołaj
 6. Przemysław Czapliński
 7. Dariusz Doliński
 8. Andrzej Friszke
 9. Wiesław Grudzewski
 10. Stanisław Gomułka
 11. Hubert Izdebski
 12. Małgorzata Kossowska
 13. Andrzej Koźmiński
 14. Jerzy Limon
 15. Aleksander Posern-Zieliński
 16. Tadeusz Radziłowski
 17. Janusz Reykowski
 18. Andrzej Rottermund
 19. Andrzej Rychard
 20. Zdzisław Sadowski
 21. Piotr Salwa
 22. Jerzy Strzelczyk
 23. Marek Szczepański
 24. Michał Tymowski
 25. Aleksander Welfe
 26. Jan Woleński
 1. Jeffrey C. Alexander
 2. Oskar Anweiler
 3. Maurice Aymard
 4. Daniel Beauvois
 5. Karol Berger
 6. Manfred Bietak
 7. Paul André Crépeau
 8. Thomas DaCosta Kaufmann
 9. Wolfgang Frühwald
 10. Sante Graciotti
 11. Eberhard Jäckel
 12. Christoph Kleßmann
 13. Guoguang Liu
 14. Giorgio Lombardi
 15. Sven Lundkvist
 16. Luigi Marinelli
 17. Bernd Von Maydell
 18. Józef Mélèze-Modrzejewski
 19. Grayham E. Mizon
 20. Arent van Nieukerken
 21. Emmanuel Le Roy Ladurie
 22. Imre Szabo
 23. Bazaryn Szirendyb
 24. Alain Touraine
 25. Piotr Wandycz
 26. Dethard von Winterfeld
 27. Klaus Zernack

Wydział II Nauk Biologicznych i RolniczychEdytuj

Członkowie rzeczywiści Członkowie korespondenci Członkowie zagraniczni
 1. Tadeusz Bielicki
 2. Szczepan Biliński
 3. Tadeusz Chojnacki
 4. Jerzy Dzik
 5. Jerzy Fabiszewski
 6. Jan Gliński
 7. Zbigniew Maciej Gliwicz
 8. Andrzej Grzywacz
 9. Janusz Haman
 10. Adolf Horubała
 11. Mariusz Jaskólski
 12. Andrzej Jerzmanowski
 13. Leszek Kaczmarek
 14. Wincenty Kilarski
 15. Małgorzata Kossut
 16. Tadeusz Krzymowski
 17. Leszek Kuźnicki
 18. Andrzej Legocki
 19. Jerzy Lipa
 20. Adam Łomnicki
 21. Stefan Malepszy
 22. Rudolf Michałek
 23. Stanisław Nawrocki
 24. Włodzimierz Ostrowski
 25. Zygmunt Pejsak
 26. Zygmunt Reklewski
 27. Antoni Rutkowski
 28. Marian Saniewski
 29. Andrzej Szujecki
 30. Franciszek Tomczak
 31. Marian Truszczyński
 32. January Weiner
 33. Piotr Węgleński
 34. Kazimierz Wierzchowski
 35. Lech Wojtczak
 36. Kazimierz Zarzycki
 37. Adam Zięcik
 38. Maciej Żurkowski
 39. Maciej Żylicz
 1. Grzegorz Bartosz
 2. Włodzimierz Bednarski
 3. Barbara Bilińska
 4. Janusz Bujnicki
 5. Agnieszka Chacińska
 6. Andrzej Ciereszko
 7. Jerzy Duszyński
 8. Ryszard Górecki
 9. Jarosław Olav Horbańczuk
 10. Henryk Jeleń
 11. Bożena Kamińska-Kaczmarek
 12. Maria Magdalena Konarska
 13. Marek Konarzewski
 14. Jan Kotwica
 15. Jan Kozłowski
 16. Włodzimierz Krzyżosiak
 17. Zbigniew Kundzewicz
 18. Jacek Kuźnicki
 19. Małgorzata Mańka
 20. Krzysztof Nowak
 21. Henryk Okarma
 22. Jacek Oleksyn
 23. Wiesław Oleszek
 24. Jacek Otlewski
 25. Mariusz Piskuła
 26. Stanisław Rakusa-Suszczewski
 27. Zdzisław Smorąg
 28. Kazimierz Strzałka
 29. Wojciech Święcicki
 30. Marek Świtoński
 31. Katarzyna Turnau
 32. Erwin Wąsowicz
 33. Grzegorz Węgrzyn
 34. Romuald Zabielski
 35. Jan Franciszek Żmudziński
 1. Walther Aufhammer
 2. Angelo Azzi
 3. Josse De Baerdemaeker
 4. Robert Bandurski
 5. Winfried Erich Hubert Blum
 6. Frederick Bourne
 7. Walter Bushuk
 8. Franciszek Chrapkiewicz
 9. Gustav Dallner
 10. Volker Erdmann
 11. Roger Fenwick
 12. Witold Filipowicz
 13. Peter Gruss
 14. Gerald Isaacs
 15. Małgorzata Kloc-Stępkowska
 16. Robert Kraeling
 17. Jean Lambert
 18. Winfried Lampert
 19. István Láng
 20. William Lidicker
 21. Walter Liese
 22. Ivan Ivanovich Lishtvan
 23. Mykhaylo Lisovoy
 24. Robert M. Malina
 25. Thomas Christoph Mettenleiter
 26. Volker Moennig
 27. Gerhard Oesten
 28. Egil Orskov
 29. Zbyszek Otwinowski
 30. Jan Pokorny
 31. Jan Rendel
 32. Heriberto Rodriguez-Martinez
 33. Nicholas John Severs
 34. Arne Strid
 35. Charles Susanne
 36. Leonid Sushchenia
 37. Wacław Szybalski
 38. Igor Tikhonovich
 39. Junichi Ueda
 40. Krystyna Urbańska
 41. Ewald Weibel
 42. Robert Wells
 43. Lothar Willmitzer
 44. Alexander Wlodawer
 45. Ryuzo Yanagimachi
 46. Egil Robert Orskov

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o ZiemiEdytuj

Członkowie rzeczywiści Członkowie korespondenci Członkowie zagraniczni
 1. Czesław Bessaga
 2. Andrzej Białas
 3. Andrzej Białynicki-Birula
 4. Iwo Białynicki-Birula
 5. Krzysztof Birkenmajer
 6. Bogdan Bojarski
 7. Marek Chmielewski
 8. Zbigniew Ciesielski
 9. Wiesław Czyż
 10. Jerzy Dera
 11. Tomasz Dietl
 12. Wojciech Dziembowski
 13. Zbigniew Galus
 14. Robert Gałązka
 15. Zbigniew Grabowski
 16. Aleksander Guterch
 17. Jerzy Jankowski
 18. Bogumił Jeziorski
 19. Janusz Jurczak
 20. Jerzy Kaczorowski
 21. Jerzy Kołodziejczak
 22. Janusz Kotlarczyk
 23. Henryk Kozłowski
 24. Wojciech Królikowski
 25. Stanisław Kwapień
 26. Cyryl Latos-Grażyński
 27. Janusz Lipkowski
 28. Tomasz Łuczak
 29. Bogdan Marciniec
 30. Stanisław Massel
 31. Mieczysław Mąkosza
 32. Roman Micnas
 33. Marian Mikołajczyk
 34. Stanisław Penczek
 35. Stefan Pokorski
 36. Henryk Ratajczak
 37. Andrzej Schinzel
 38. Józef Karol Siciak
 39. Józef Smak
 40. Andrzej Smolarski
 41. Lucjan Sobczyk
 42. Adam Sobiczewski
 43. Ryszard Sosnowski
 44. Leszek Starkel
 45. Wojciech Stec
 46. Michał Szulczewski
 47. Henryk Szymczak
 48. Roman Teisseyre
 49. Andrzej Trautman
 50. Andrzej Udalski
 51. Stanisław Woronowicz
 52. Andrzej Kajetan Wróblewski
 53. Jerzy Zabczyk
 54. Kacper Zalewski
 55. Jerzy Znosko
 1. Józef Barnaś
 2. Piotr Biler
 3. Piotr Bizoń
 4. Jan Burchart
 5. Bogusław Buszewski
 6. Grzegorz Chałasiński
 7. Jacek Gawroński
 8. Marek Grad
 9. Paweł Haensel
 10. Krzysztof Edward Haman
 11. Ryszard Horodecki
 12. Adam Hulanicki
 13. Henryk Iwaniec
 14. Lech Tadeusz Januszkiewicz
 15. Jan Kisyński
 16. Paweł Kulesza
 17. Rafał Latała
 18. Stanisław Pasynkiewicz
 19. Janusz Pempkowiak
 20. Marek Pfützner
 21. Wiesław Pleśniak
 22. Feliks Przytycki
 23. Krzysztof Redlich
 24. Paweł Rowiński
 25. Andrzej Skowroński
 26. Andrzej Sobolewski
 27. Andrzej Staruszkiewicz
 28. Grażyna Stochel
 29. Józef Szudy
 30. Alfred Uchman
 31. Ireneusz Walaszczyk
 32. Jacek Waluk
 33. Małgorzata Witko
 34. Andrzej Witkowski
 35. Aleksander Wolszczan
 36. Henryk Woźniakowski
 37. Andrzej Żelaźniewicz
 1. Żores Ałfiorow
 2. Alexander F. Andreev
 3. Jerry L. Atwood
 4. Victor R. Baker
 5. Béla Bollobás
 6. Carl de Boor
 7. Jean Bourgain
 8. Savo Bratos
 9. Ewald Brückl
 10. Andrzej Buras
 11. Michel Durand-Delga
 12. Joseph Henry Eberly
 13. Gerhard Ertl
 14. Ludvig Dmitrievich Faddiejev
 15. Jaap J.M. Franse
 16. Michael Giersig
 17. Robert Grubbs
 18. Paul Hagenmüler
 19. Ralf Huisgen
 20. Tadeusz Iwaniec
 21. Joshua Jortner
 22. Henri B. Kagan
 23. Jean-Pierre Kahane
 24. Alan Roy Katritzky
 25. Randy Keller
 26. Philip Kocieński
 27. Zygmunt Kowalik
 28. Jean-Marie Lehn
 29. Jean-Pierre Majoral
 30. Gurij Ivanovich Marchuk
 31. Krzysztof Matyjaszewski
 32. Bernard Meunier
 33. Benjamin Mottelson
 34. Teruaki Mukaiyama
 35. Achim Müller
 36. Karl Alexander Müller
 37. John Mydosh
 38. Ryoji Noyori
 39. Charles O’Dell
 40. Roger Penrose
 41. Gilles Pisier
 42. C. N. Ramachandra Rao
 43. Carlo Rubbia
 44. Wolfgang Schmidt
 45. Hideki Shimamura
 46. Jakov G. Sinai
 47. Frank Steglich
 48. Hans von Storch
 49. Christian Sucksdorff
 50. Jürgen Sündermann
 51. Richard Wielebinski
 52. Chen Ning Yang
 53. Arnold Zeiss

Wydział IV Nauk TechnicznychEdytuj

Członkowie rzeczywiści Członkowie korespondenci Członkowie zagraniczni
 1. Michał Białko
 2. Jacek Błażewicz
 3. Andrzej Burghardt
 4. Witold Cęckiewicz
 5. Tadeusz Chmielniak
 6. Zbigniew Ciok
 7. Ryszard Domański
 8. Władysław Findeisen
 9. Józef Głomb
 10. Witold Gutkowski
 11. Stefan Hahn
 12. Janusz Kacprzyk
 13. Tadeusz Kaczorek
 14. Marian Kaźmierkowski
 15. Jerzy Klamka
 16. Michał Kleiber
 17. Piotr Korcelli
 18. Roman Kulikowski
 19. Krzysztof Malinowski
 20. Roman Maniewski
 21. Zdzisław Marciniak
 22. Jacek Marecki
 23. Jarosław Mikielewicz
 24. Zenon Mróz
 25. Bogdan Ney
 26. Roman Ney
 27. Ryszard Pohorecki
 28. Andrzej Rakowski
 29. Antoni Rogalski
 30. Leszek Rutkowski
 31. Jerzy Seidler
 32. Jakub Siemek
 33. Roman Słowiński
 34. Kazimierz Sobczyk
 35. Czesław Strumiłło
 36. Jan Szargut
 37. Tadeusz Śliwiński
 38. Ryszard Tadeusiewicz
 39. Wacław Trutwin
 40. Zenon Waszczyszyn
 41. Zbigniew Wesołowski
 42. Jan Węglarz
 43. Władysław Włosiński
 44. Wiesław Woliński
 1. Jan Awrejcewicz
 2. Andrzej Bartoszewicz
 3. Romuald Będziński
 4. Hanna Bogucka
 5. Tadeusz Burczyński
 6. Czesław Cempel
 7. Józef Dubiński
 8. Elżbieta Frąckowiak
 9. Adam Gierek
 10. Andrzej Hopfer
 11. Andrzej Jajszczyk
 12. Adam Janiak
 13. Tomasz Kapitaniak
 14. Jan Kiciński
 15. Lech Kobyliński
 16. Józef Korbicz
 17. Bożena Kostek
 18. Adam Kotarba
 19. Piotr Kowalik
 20. Stefan Kowalski
 21. Eugeniusz Kozaczka
 22. Henryk Krawczyk
 23. Jerzy Lis
 24. Bogusław Major
 25. Józef Modelski
 26. Janusz Mroczka
 27. Michał Mrozowski
 28. Andrzej Nowicki
 29. Maciej Ogorzałek
 30. Wiesław Ostachowicz
 31. Lucjan Pawłowski
 32. Henryk Petryk
 33. Ewaryst Rafajłowicz
 34. Czesława Rosik-Dulewska
 35. Krzysztof Jan Wilde
 36. Paweł Zięba
 1. Shun-ichi Amari
 2. Yoshiaki Arata
 3. Liu Baochen
 4. Adam Chrzanowski
 5. Günter B. Fettweis
 6. William A. Gambling
 7. Sami Gelenbe
 8. Dietmar Gross
 9. Jurij Vasiljevich Gulajev
 10. Klaus Humpert
 11. Michele M. Jamiolkowski
 12. Dov Jaron
 13. Tapani Jokinen
 14. Laszlo Keviczky
 15. Giulio Maier
 16. Herbert Mang
 17. Bronisław Tadeusz Massalski
 18. Gerard A. Maugin
 19. Dieter Mlynski
 20. Klaus Moeller
 21. Helmut Moritz
 22. Robert Nerem
 23. Jun-Ichi Nishizawa
 24. Witold Pedrycz
 25. Vijay P. Singh
 26. Billie F. Spencer
 27. Bolesław Szymański
 28. John A. Tegopoulos
 29. Tatsuo Togawa
 30. Hans Georg Unger
 31. Pierre Vidal
 32. George Voyiadjis
 33. Roland Wiesendanger
 34. Binshi Xu
 35. Yaroslav Yatskiv
 36. Lotfi Zadeh
 37. Józef Zwisłocki
 38. Jacek Maciej Żurada

Wydział V Nauk MedycznychEdytuj

Członkowie rzeczywiści Członkowie korespondenci Członkowie zagraniczni
 1. Stefan Angielski
 2. Mieczysław Chorąży
 3. Ryszard Gryglewski
 4. Andrzej Górski
 5. Włodzimierz Januszewicz
 6. Roman Kaliszan
 7. Franciszek Kokot
 8. Janusz Komender
 9. Stanisław Konturek
 10. Eugeniusz Kościelak
 11. Bohdan Lewartowski
 12. Janusz Limon
 13. Sławomir Majewski
 14. Wiesław Pawlik
 15. Tadeusz Popiela
 16. Edmund Przegaliński
 17. Włodzimierz Ptak
 18. Witold Rużyłło
 19. Tomasz Trojanowski
 20. Andrzej Trzebski
 21. Marek Zembala
 1. Jan Albrecht
 2. Tomasz Brzozowski
 3. Anna Członkowska
 4. Stanisław Czuczwar
 5. Tomasz Grodzicki
 6. Andrzej Januszewicz
 7. Barbara Jarząb
 8. Paweł Kisielow
 9. Wojciech Kostowski
 10. Marek Krawczyk
 11. Krzysztof Narkiewicz
 12. Grzegorz Opolski
 13. Ewa Szczepańska-Sadowska
 14. Michał Tendera
 15. Anetta Undas
 16. Jerzy Vetulani
 17. Andrzej Więcek
 18. Jacek Zaremba
 1. Nikolaus Blin
 2. Zbigniew Darżynkiewicz
 3. Malcolm Ferguson-Smith
 4. Richard Frąckowiak
 5. Józefa Gądek-Węsierski
 6. Detlev Ganten
 7. Helge Gyllenberg
 8. Harald zur Hausen
 9. August Heidland
 10. Jorgen Kieler
 11. Jerzy Kupiec-Węgliński
 12. Tadeusz Maliński
 13. Shaul G. Massry
 14. Felix Mitelman
 15. Herman Nys
 16. Gerard Orth
 17. Gerhard Pulverer
 18. Noel Rose
 19. Paul Snowden Russel
 20. Arne Schousboe
 21. Piotr Siciński
 22. Bronisław Słomiany
 23. Karl. J. Ulrich
 24. Walther Vogel
 25. Tadeusz Wieloch

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Ustawa o Polskiej Akademii Nauk. Dz.U. z 2010 nr 96 poz. 619. [dostęp 2015-11-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-07)].
 2. Statut PAN. Polska Akademia Nauk, 2010-11-24. [dostęp 2013-01-20].
 3. Członkowie PAN. Polska Akademia Nauk. [dostęp 2013-01-20].