Członkowie Polskiej Akademii Nauk

Członkowie Polskiej Akademii Nauk – członkowie jednego z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Status członka PAN (rzeczywistego bądź korespondenta) wymieniany jest najczęściej wraz z tytułem naukowym.

Zasady członkostwaEdytuj

Członków Akademii wybiera jej Zgromadzenie Ogólne spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych[1]. Członkowie krajowi Akademii w liczbie nie większej niż 350 dzielą się na dwie grupy, członków rzeczywistych i członków korespondentów. Członkostwo w Akademii jest funkcją sprawowaną dożywotnio, przy czym po ukończeniu 70. roku życia członkowie otrzymują status członka-seniora[1]. Skład Akademii podzielony jest na 5 wydziałów, grupujących naukowców według tematyki badań[2]. Na koniec 2020 r. Polska Akademia Nauk liczyła 330 członków krajowych i 176 zagranicznych[3].

Od członkostwa w Polskiej Akademii Nauk odróżnić należy członkostwo w jednym z organów Korporacji Uczonych, która obejmuje, poza wyżej wspomnianymi pięcioma wydziałami, także oddziały (w których skład wchodzą członkowie krajowi mający miejsce zamieszkania lub zatrudnienia w danym regionie kraju), komitety naukowe (w których zasiadają członkowie krajowi Akademii zgodnie z ich specjalnością naukową oraz osoby wybrane przez właściwe środowisko naukowe), komitety problemowe (tworzone na potrzeby konkretnych problemów i tematów przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii); akademię młodych uczonych (organ uformowany w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej, liczący nie więcej niż 10% ustawowej liczby członków krajowych Akademii); komisję do spraw etyki w nauce; komisję rewizyjną[1].

Z członkostwem w Polskiej Akademii Nauk lub organach Korporacji Uczonych mylone jest często zatrudnienie w jednym z instytutów PAN. Instytuty powołuje się do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych, gdy do prowadzenia ich jest potrzebna znaczna koncentracja pracowników naukowych. W przeciwieństwie do członkostwa w Polskiej Akademii Nauk lub organach Korporacji Uczonych, samo zatrudnienie w instytucie PAN nie ma charakteru prestiżowego wyróżnienia środowiskowego.

Lista członków Polskiej Akademii NaukEdytuj

Wydział I Nauk Humanistycznych i SpołecznychEdytuj

Członkowie rzeczywiści
(styczeń 2021)[4]
Członkowie korespondenci
(styczeń 2021)[5]
Członkowie zagraniczni
(styczeń 2021)[6]
 1. Jerzy Brzeziński
 2. Stanisław Filipowicz
 3. Stanisław Gajda
 4. Michał Głowiński
 5. Franciszek Grucza
 6. Jan Hertrich-Woleński
 7. Zbigniew Kwieciński
 8. Ewa Łętowska
 9. Mirosława Marody
 10. Stanisław Mossakowski
 11. Karol Myśliwiec
 12. Edward Nęcka
 13. Ryszard Nycz
 14. Henryk Olszewski
 15. Hubert Orłowski
 16. Aleksander Posern-Zieliński
 17. Henryk Samsonowicz
 18. Piotr Skubiszewski
 19. Jerzy Strzelczyk
 20. Piotr Sztompka
 21. Stanisław Waltoś
 22. Aleksander Welfe
 23. Jerzy Wilkin
 24. Elżbieta Witkowska-Zaremba
 25. Bogdan Wojciszke
 1. Jerzy Axer
 2. Grażyna Borkowska
 3. Andrzej Buko
 4. Krystyna Chojnicka
 5. Przemysław Czapliński
 6. Dariusz Doliński
 7. Ewa Domańska
 8. Andrzej Friszke
 9. Włodzimierz Galewicz
 10. Stanisław Gomułka
 11. Hubert Izdebski
 12. Dariusz Jemielniak
 13. Małgorzata Kossowska
 14. Andrzej Koźmiński
 15. Jerzy Limon
 16. Arkadiusz Marciniak
 17. Marek Mejor
 18. Janusz Reykowski
 19. Andrzej Rottermund
 20. Andrzej Rychard
 21. Piotr Salwa
 22. Antoni Sułek
 23. Marek Szczepański
 24. Joanna Tokarska-Bakir
 25. Michał Tymowski
 26. Jerzy Zajadło
 27. Małgorzata Zaleska
 1. Jeffrey C. Alexander
 2. Maurice Aymard
 3. Daniel Bar-Tal
 4. Daniel Beauvois
 5. Karol Berger
 6. Manfred Bietak
 7. Thomas DaCosta Kaufmann
 8. Sante Graciotti
 9. Ernst Håkon Jahr
 10. Christoph Kleßmann
 11. Pauline Lipman
 12. Guoguang Liu
 13. Luigi Marinelli
 14. Grayham E. Mizon
 15. Arent van Nieukerken
 16. Antony Polonsky
 17. Emmanuel Le Roy Ladurie
 18. Hans Sauer
 19. Peter Simons
 20. Anatolij Torkunow
 21. Alain Touraine
 22. Dethard von Winterfeld

Wydział II Nauk Biologicznych i RolniczychEdytuj

Członkowie rzeczywiści
(styczeń 2021)[7]
Członkowie korespondenci
(styczeń 2021)[8]
Członkowie zagraniczni
(styczeń 2021)[9]
 1. Tadeusz Bielicki
 2. Szczepan Biliński
 3. Tadeusz Chojnacki
 4. Jerzy Dzik
 5. Jerzy Fabiszewski
 6. Zbigniew Maciej Gliwicz
 7. Ryszard Górecki
 8. Andrzej Grzywacz
 9. Adolf Horubała
 10. Mariusz Jaskólski
 11. Andrzej Jerzmanowski
 12. Leszek Kaczmarek
 13. Wincenty Kilarski
 14. Małgorzata Kossut
 15. Jan Kozłowski
 16. Tadeusz Krzymowski
 17. Jacek Kuźnicki
 18. Leszek Kuźnicki
 19. Andrzej Legocki
 20. Jerzy Lipa
 21. Adam Łomnicki
 22. Stefan Malepszy
 23. Rudolf Michałek
 24. Stanisław Nawrocki
 25. Jacek Otlewski
 26. Zygmunt Pejsak
 27. Stanisław Rakusa-Suszczewski
 28. Zygmunt Reklewski
 29. Marian Saniewski
 30. Zdzisław Smorąg
 31. Wojciech Święcicki
 32. Katarzyna Turnau
 33. January Weiner
 34. Piotr Węgleński
 35. Kazimierz Wierzchowski
 36. Kazimierz Zarzycki
 37. Adam Zięcik
 38. Maciej Żurkowski
 39. Maciej Żylicz
 1. Grzegorz Bartosz
 2. Włodzimierz Bednarski
 3. Barbara Bilińska
 4. Janusz Bujnicki
 5. Agnieszka Chacińska
 6. Andrzej Ciereszko
 7. Jerzy Duszyński
 8. Andrzej Dziembowski
 9. Jarosław Olav Horbańczuk
 10. Jan Jankowski
 11. Henryk Jeleń
 12. Bożena Kamińska-Kaczmarek
 13. Maria Magdalena Konarska
 14. Marek Konarzewski
 15. Jan Kotwica
 16. Zbigniew Kundzewicz
 17. Małgorzata Mańka
 18. Marta Miączyńska
 19. Krzysztof Nowak
 20. Henryk Okarma
 21. Jacek Oleksyn
 22. Wiesław Oleszek
 23. Mariusz Piskuła
 24. Jacek Radwan
 25. Cezary Sławiński
 26. Kazimierz Strzałka
 27. Małgorzata Szumacher
 28. Zofia Szweykowska-Kulińska
 29. Marek Świtoński
 30. Erwin Wąsowicz
 31. Grzegorz Węgrzyn
 32. Dorota Witrowa-Rajchert
 33. Romuald Zabielski
 34. Jan Franciszek Żmudziński
 1. Walther Aufhammer
 2. Angelo Azzi
 3. Josse De Baerdemaeker
 4. Robert Bandurski
 5. Winfried Erich Hubert Blum
 6. Frederick Bourne
 7. Gustav Dallner
 8. Roger Fenwick
 9. Witold Filipowicz
 10. Peter Gruss
 11. Gerald Isaacs
 12. Małgorzata Kloc-Stępkowska
 13. Robert Kraeling
 14. Jean Lambert
 15. Winfried Lampert
 16. István Láng
 17. William Lidicker
 18. Walter Liese
 19. Iwan Lisztwan
 20. Mychajło Lisowyj
 21. Robert M. Malina
 22. Thomas Christoph Mettenleiter
 23. Volker Moennig
 24. Gerhard Oesten
 25. Kiyoshi Okuda
 26. Zbyszek Otwinowski
 27. Egil Robert Ørskov
 28. Peter Reich
 29. Jan Rendel
 30. Heriberto Rodriguez-Martinez
 31. Nicholas John Severs
 32. Arne Strid
 33. Da-Wen Sun
 34. Charles Susanne
 35. Leanid Suszczenia
 36. Igor Tichonowicz
 37. Junichi Ueda
 38. Krystyna Urbańska
 39. Ewald Weibel
 40. Robert Wells
 41. Lothar Willmitzer
 42. Alexander Wlodawer
 43. Ryuzo Yanagimachi
 44. Magdalena Żernicka-Goetz

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o ZiemiEdytuj

Członkowie rzeczywiści
(grudzień 2020)[10]
Członkowie korespondenci
(grudzień 2020)[11]
Członkowie zagraniczni
(grudzień 2020)[12]
 1. Józef Barnaś
 2. Czesław Bessaga
 3. Andrzej Białas
 4. Andrzej Białynicki-Birula
 5. Iwo Białynicki-Birula
 6. Marek Chmielewski
 7. Jerzy Dera
 8. Tomasz Dietl
 9. Wojciech Dziembowski
 10. Zbigniew Galus
 11. Robert Gałązka
 12. Jacek Gawroński
 13. Aleksander Guterch
 14. Paweł Haensel
 15. Ryszard Horodecki
 16. Bogumił Jeziorski
 17. Janusz Jurczak
 18. Jerzy Kaczorowski
 19. Jerzy Kołodziejczak
 20. Henryk Kozłowski
 21. Paweł Kulesza
 22. Stanisław Kwapień
 23. Cyryl Latos-Grażyński
 24. Janusz Lipkowski
 25. Tomasz Łuczak
 26. Bogdan Marciniec
 27. Mieczysław Mąkosza
 28. Roman Micnas
 29. Marian Mikołajczyk
 30. Janusz Pempkowiak
 31. Stanisław Penczek
 32. Wiesław Pleśniak
 33. Stefan Pokorski
 34. Henryk Ratajczak
 35. Krzysztof Redlich
 36. Andrzej Schinzel
 37. Józef Smak
 38. Lucjan Sobczyk
 39. Ryszard Sosnowski
 40. Leszek Starkel
 41. Wojciech Stec
 42. Józef Szudy
 43. Michał Szulczewski
 44. Henryk Szymczak
 45. Roman Teisseyre
 46. Andrzej Trautman
 47. Andrzej Udalski
 48. Małgorzata Witko
 49. Stanisław Woronowicz
 50. Henryk Woźniakowski
 51. Andrzej Kajetan Wróblewski
 52. Jerzy Zabczyk
 53. Kacper Zalewski
 54. Andrzej Żelaźniewicz
 1. Piotr Biler
 2. Renata Bilewicz
 3. Piotr Bizoń
 4. Tomasz Bulik
 5. Jan Burchart
 6. Bogusław Buszewski
 7. Grzegorz Chałasiński
 8. Daniel Gryko
 9. Krzysztof Edward Haman
 10. Henryk Iwaniec
 11. Lech Tadeusz Januszkiewicz
 12. Jan Kisyński
 13. Wojciech Kucharz
 14. Rafał Latała
 15. Szymon Malinowski
 16. Leszek Marynowski
 17. Stanisław Mazur
 18. Piotr Migoń
 19. Mirosława Ostrowska
 20. Krzysztof Pachucki
 21. Stanisław Pasynkiewicz
 22. Marek Pfützner
 23. Marek Potrzebowski
 24. Feliks Przytycki
 25. Elżbieta Richter-Wąs
 26. Paweł Rowiński
 27. Marek Samoć
 28. Andrzej Sobolewski
 29. Józef Spałek
 30. Andrzej Staruszkiewicz
 31. Grażyna Stochel
 32. Alfred Uchman
 33. Ireneusz Walaszczyk
 34. Jacek Waluk
 35. Jarosław Wiśniewski
 36. Andrzej Witkowski
 37. Aleksander Wolszczan
 38. Arkadiusz Wójs
 39. Marek Żukowski
 1. Aleksandr Andriejew
 2. Jerry L. Atwood
 3. Victor R. Baker
 4. Béla Bollobás
 5. Carl de Boor
 6. Savo Bratos
 7. Ewald Brückl
 8. Andrzej Buras
 9. Wolfgang Domcke
 10. Joseph Henry Eberly
 11. Gerhard Ertl
 12. Piotr Jacek Flatau
 13. Jaap J.M. Franse
 14. Michael Giersig
 15. Robert Grubbs
 16. Roald Hoffmann
 17. Ralf Huisgen
 18. Tadeusz Iwaniec
 19. Joshua Jortner
 20. Henri B. Kagan
 21. Randy Keller
 22. Philip Kocieński
 23. Zygmunt Kowalik
 24. Jean-Marie Lehn
 25. Maciej Lewenstein
 26. Jacek Lipkowski
 27. Jean-Pierre Majoral
 28. Krzysztof Matyjaszewski
 29. Bernard Meunier
 30. Michał Misiurewicz
 31. Benjamin Mottelson
 32. Achim Müller
 33. Karl Alexander Müller
 34. John Mydosh
 35. Ryōji Noyori
 36. Charles O’Dell
 37. Roger Penrose
 38. Gilles Pisier
 39. Chintamani Nagesa Ramachandra Rao
 40. Barbara Romanowicz
 41. Carlo Rubbia
 42. Wolfgang Schmidt
 43. Hideki Shimamura
 44. Jakow Sinaj
 45. Frank Steglich
 46. Hans von Storch
 47. Dariusz Stramski
 48. Jürgen Sündermann
 49. Richard Wielebinski
 50. Chen Ning Yang

Wydział IV Nauk TechnicznychEdytuj

Członkowie rzeczywiści
(grudzień 2020)[13]
Członkowie korespondenci
(grudzień 2020)[14]
Członkowie zagraniczni
(grudzień 2020)[15]
 1. Romuald Będziński
 2. Jacek Błażewicz
 3. Tadeusz Burczyński
 4. Witold Cęckiewicz
 5. Tadeusz Chmielniak
 6. Ryszard Domański
 7. Józef Dubiński
 8. Władysław Findeisen
 9. Józef Głomb
 10. Janusz Kacprzyk
 11. Tadeusz Kaczorek
 12. Tomasz Kapitaniak
 13. Marian Kaźmierkowski
 14. Jerzy Klamka
 15. Michał Kleiber
 16. Józef Korbicz
 17. Piotr Korcelli
 18. Bogusław Major
 19. Krzysztof Malinowski
 20. Roman Maniewski
 21. Zdzisław Marciniak
 22. Jacek Marecki
 23. Jarosław Mikielewicz
 24. Józef Modelski
 25. Zenon Mróz
 26. Andrzej Nowicki
 27. Ryszard Pohorecki
 28. Antoni Rogalski
 29. Leszek Rutkowski
 30. Jakub Siemek
 31. Roman Słowiński
 32. Ryszard Tadeusiewicz
 33. Wacław Trutwin
 34. Zenon Waszczyszyn
 35. Zbigniew Wesołowski
 36. Jan Węglarz
 37. Wiesław Woliński
 1. Jan Awrejcewicz
 2. Andrzej Bartoszewicz
 3. Ryszard Białecki
 4. Hanna Bogucka
 5. Czesław Cempel
 6. Elżbieta Frąckowiak
 7. Adam Gierek
 8. Andrzej Hopfer
 9. Andrzej Jajszczyk
 10. Leszek Jaroszewicz
 11. Teofil Jesionowski
 12. Jan Kiciński
 13. Lech Kobyliński
 14. Bożena Kostek
 15. Adam Kotarba
 16. Piotr Kowalik
 17. Stefan Kowalski
 18. Eugeniusz Kozaczka
 19. Krzysztof Kozłowski
 20. Henryk Krawczyk
 21. Małgorzata Lewandowska
 22. Adam Liebert
 23. Jerzy Lis
 24. Janusz Mroczka
 25. Michał Mrozowski
 26. Stanisław Nagy
 27. Maciej Ogorzałek
 28. Wiesław Ostachowicz
 29. Lucjan Pawłowski
 30. Wojciech Penczek
 31. Henryk Petryk
 32. Ewaryst Rafajłowicz
 33. Czesława Rosik-Dulewska
 34. Błażej Skoczeń
 35. Stanisław Stupkiewicz
 36. Jan Taler
 37. Krzysztof Wilde
 38. Paweł Zięba
 1. Hojjat Adeli
 2. Shun-ichi Amari
 3. William A. Gambling
 4. Sami Gelenbe
 5. Dietmar Gross
 6. Jurij Gulajew(ros.)
 7. Klaus Humpert
 8. Michele Jamiolkowski
 9. Dov Jaron
 10. Tapani Jokinen
 11. Laszlo Keviczky
 12. Laszlo Koczy
 13. Giulio Maier
 14. Herbert Mang
 15. Bronisław Tadeusz Massalski
 16. Dieter Mlynski
 17. Klaus Moeller
 18. Helmut Moritz
 19. Shuji Nakamura
 20. Robert Nerem
 21. Witold Pedrycz
 22. Vijay Singh
 23. Billie Spencer
 24. Bolesław Szymański
 25. Tatsuo Togawa
 26. Hans Georg Unger
 27. Jos Vander Sloten
 28. Pierre Vidal
 29. George Voyiadjis
 30. Roland Wiesendanger
 31. Bogdan Wilamowski
 32. Binshi Xu
 33. Jarosław Jackiw(ros.)
 34. Jacek Żurada

Wydział V Nauk MedycznychEdytuj

Członkowie rzeczywiści
(grudzień 2020)[16]
Członkowie korespondenci
(grudzień 2020)[17]
Członkowie zagraniczni
(grudzień 2020)[18]
 1. Jan Albrecht
 2. Stefan Angielski
 3. Mieczysław Chorąży
 4. Anna Członkowska
 5. Andrzej Górski
 6. Ryszard Gryglewski
 7. Włodzimierz Januszewicz
 8. Franciszek Kokot
 9. Janusz Komender
 10. Wojciech Kostowski
 11. Eugeniusz Kościelak
 12. Marek Krawczyk
 13. Bohdan Lewartowski
 14. Janusz Limon
 15. Sławomir Majewski
 16. Wiesław Pawlik
 17. Tadeusz Popiela
 18. Edmund Przegaliński
 19. Witold Rużyłło
 20. Tomasz Trojanowski
 21. Jacek Zaremba
 22. Marek Zembala
 1. Tomasz Brzozowski
 2. Jerzy Chudek
 3. Stanisław Czuczwar
 4. Małgorzata Filip
 5. Tomasz Grodzicki
 6. Andrzej Januszewicz
 7. Barbara Jarząb
 8. Paweł Kisielow
 9. Krzysztof Narkiewicz
 10. Grzegorz Opolski
 11. Ryszard Przewłocki
 12. Henryk Skarżyński
 13. Ewa Szczepańska-Sadowska
 14. Michał Tendera
 15. Anetta Undas
 16. Andrzej Więcek
 17. Adam Witkowski
 18. Wojciech Wojakowski
 1. Krzysztof Bankiewicz
 2. Nikolaus Blin
 3. Zbigniew Darżynkiewicz
 4. Malcolm Ferguson-Smith
 5. Richard Frąckowiak
 6. Detlev Ganten
 7. Józefa Gądek-Węsierski
 8. Harald zur Hausen
 9. August Heidland
 10. Jerzy Kupiec-Węgliński
 11. Tadeusz Maliński
 12. Shaul Massry
 13. Felix Mitelman
 14. Herman Nys
 15. Gerard Orth
 16. Gerhard Pulverer
 17. Janusz Rak
 18. Noel Rose
 19. Paul Russell
 20. Arne Schousboe
 21. Piotr Siciński
 22. Bronisław Słomiany
 23. Oleksіj Wierchratśki
 24. Walther Vogel
 25. Tadeusz Wieloch

Zmarli członkowie PANEdytuj

Członkowie krajowiEdytuj

Lista zmarłych członków krajowych PAN (grudzień 2020) wraz z obszarami działalności naukowej[19]:

Członkowie zagraniczniEdytuj

Lista zmarłych członków zagranicznych PAN (styczeń 2021) wraz z obszarami działalności naukowej[20]:

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Ustawa o Polskiej Akademii Nauk. Dz.U. z 2010 nr 96 poz. 619. [dostęp 2015-11-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-07)].
 2. Statut PAN. Polska Akademia Nauk, 2010-11-24. [dostęp 2013-01-20].
 3. Członkowie Polskiej Akademii Nauk, PAN [dostęp 2020-12-27].
 4. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych > Członkowie krajowi rzeczywiści, PAN [dostęp 2021-01-09].
 5. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych > Członkowie krajowi korespondenci, PAN [dostęp 2021-01-09].
 6. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych > Członkowie zagraniczni, PAN [dostęp 2021-01-09].
 7. Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych > Członkowie krajowi rzeczywiści, PAN [dostęp 2021-01-09].
 8. Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych > Członkowie krajowi korespondenci, PAN [dostęp 2021-01-09].
 9. Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych > Członkowie zagraniczni, PAN [dostęp 2021-01-09].
 10. Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi > Członkowie krajowi rzeczywiści, PAN [dostęp 2020-12-27].
 11. Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi > Członkowie krajowi korespondenci, PAN [dostęp 2020-12-27].
 12. Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi > Członkowie zagraniczni, PAN [dostęp 2020-12-27].
 13. Wydział IV Nauk Technicznych > Członkowie krajowi rzeczywiści, PAN [dostęp 2020-12-28].
 14. Wydział IV Nauk Technicznych > Członkowie krajowi korespondenci, PAN [dostęp 2020-12-28].
 15. Wydział IV Nauk Technicznych > Członkowie zagraniczni, PAN [dostęp 2020-12-28].
 16. Wydział V Nauk Medycznych > Członkowie krajowi rzeczywiści, PAN [dostęp 2020-12-28].
 17. Wydział V Nauk Medycznych > Członkowie krajowi korespondenci, PAN [dostęp 2020-12-28].
 18. Wydział V Nauk Medycznych > Członkowie zagraniczni, PAN [dostęp 2020-12-28].
 19. Członkowie Krajowi > Zmarli Członkowie Akademii, PAN [dostęp 2020-12-28].
 20. Członkowie zagraniczni> Zmarli Członkowie Akademii, PAN [dostęp 2021-01-10].

Linki zewnętrzneEdytuj