Czagataj, Dżagataj (zm. 1244/1245) – drugi syn Czyngis-chana i jego pierwszej żony Börte, brat Dżoczi, Ugedeja i Tołuja, ojciec Jisü Möngkego.

Czagataj
ilustracja
chan Czagataidów
Okres od 1227
do 1244/1245
Dane biograficzne
Data śmierci 1244/1245
Ojciec Czyngis-chan
Matka Börte
Dzieci Jisü Möngke

ŻyciorysEdytuj

Na mocy nadania Temudżyna objął kontrolę nad ułusem środkowym. Po śmierci ojca w 1227 rządził terenami położonymi w środkowej Azji na wschód od Amu-darii, Siedmiorzeczem, Kaszgarią i Transoksanią. Stworzył z tych ziem państwo - Chanat czagatajski, które było częścią imperium mongolskiego i podlegało władzy zwierzchniej wielkiego chana Ugedeja.


Poprzednik
Był założycielem dynastii
Chan Czagataidów
1227 - 1244/1245
Następca
Kara Hülëgü