Czarnkowscy herbu Nałęcz III

ród szlachecki

Czarnkowscy – polski ród szlachecki herbu Nałęcz III (Nałonie). Nazwisko mieli przybrać od gniazda rodowego – Czarnkowa. Tradycja przypisuje wspólne pochodzenie Czarnkowskim i innym ważniejszym rodom Nałęczytów od książąt Dzierżykrajów na Człopie, bądź od Gniewomira – nakłonionego do przyjęcia chrztu w X wieku.

Nałęcz Czarnkowskich

Początki roduEdytuj

Jak pisze Adam Boniecki, początki rodu Czarnkowskich są niepewne z powodu dużej ilości sfałszowanych dokumentów. Fałszerstw tych miano według niego dokonać dla zatarcia zdrady, jakiej dopuścił się jeden z członków rodu. Jako pierwszych pewnych przedstawicieli rodu podaje on Jana i Wincentego, synów Sędziwoja, wymienionych w dokumencie z 1362.

Czarnkowscy fundowali kościoły i klasztory, wspierali wielu artystów oraz uczonych, m.in. Mateusza Bembusa, Marcina z Kłecka, Mateusza Kossiora.

Przedstawiciele roduEdytuj

BibliografiaEdytuj