Czas przyszły

Czas przyszły – kategoria gramatyczna (czas gramatyczny) czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa późniejszą czynność lub późniejszy stan niż moment mówienia lub pisania o nich, np. pójdę, kupię, będę spał. W języku polskim od czasowników dokonanych tworzy się czas przyszły prosty odpowiadający formą czasowi teraźniejszemu, a od czasowników niedokonanychczas przyszły złożony.

OdmianaEdytuj

Odmiana czasownika liczyć w czasie przyszłym (język polski)
Liczba Osoba Forma z imiesłowem przeszłym Forma z bezokolicznikiem
liczba pojedyncza 1. (ja) będę liczył będę liczyć
będę liczyła
(będę liczyło)
2. (ty) będziesz liczył będziesz liczyć
będziesz liczyła
(będziesz liczyło)
3. (on) będzie liczył będzie liczyć
3. (ona) będzie liczyła
3. (ono) będzie liczyło
liczba mnoga 1. (my) będziemy liczyli będziemy liczyć
będziemy liczyły
2. (wy) będziecie liczyli będziecie liczyć
będziecie liczyły
3. (oni) będą liczyli będą liczyć
3. (one) będą liczyły
Odmiana czasownika policzyć w czasie przyszłym (język polski)
Liczba Osoba Czasownik
liczba pojedyncza 1. (ja) policzę
2. (ty) policzysz
3. (on, ona, ono) policzy
liczba mnoga 1. (my) policzymy
2. (wy) policzycie
3. (oni, one) policzą