Czasza kuli, czasza kulistaczęść wspólna sfery i półprzestrzeni domkniętej wyznaczonej przez płaszczyznę przecinającą tę sferę. Jest częścią sfery ograniczoną przez pewien okrąg leżący na tej sferze.

Czasza o promieniu i strzałce kuli o promieniu

Bryła ograniczona przez czaszę i jej podstawę nazywa się odcinkiem kuli.

Pole powierzchni czaszy wynosi:

gdzie:

promień sfery,
– strzałka czaszy, czyli odległość między środkiem podstawy a wierzchołkiem czaszy (punktem najbardziej odległym od płaszczyzny podstawy).

Zależność między strzałką a promieniem podstawy:

Zobacz też Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj

  • Eric W. Weisstein, Spherical Cap, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research [dostęp 2020-12-12] (ang.).