Czaturwarga – cztery klasy społeczne wyróżniane w obrębie buddystów:

Słowo to funkcjonuje jedynie w buddyzmie mahajany