Czek imienny

Czek imiennyczek, na którym wpisuje się imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy upoważnionej do pobrania gotówki.

Remitent może przenieść prawo do realizacji czeku imiennego na inną osobę, ale może to nastąpić tylko przez cesję w formie aktu notarialnego, co jest dość uciążliwe.