Czepiec ścięgnisty

Czepiec ścięgnisty (łac. galea aponeurotica) – pokrywa sklepienie czaszki między obu brzuścami, sięgając ku bokom do kresy skroniowej. Zrośnięty jest ściśle ze skórą głowy. Między nim a okostną sklepienia czaszki łatwo szerzą się procesy ropne lub wylewy krwawe. Jest to wspólne ścięgno dla mięśnia potyliczno-czołowego i mięśnia skroniowo-ciemieniowego.