Czerkieski Obwód Autonomiczny

(Przekierowano z Czerkieski OA)

Czerkieski Obwód Autonomiczny, Czerkieski OA (ros. Черкесская автономная область; kabard. Черкес автономнэ область; nog. Шеркеш мухтар уьлкеси) − obwód autonomiczny w Związku Radzieckim, istniejący w latach 1928-1957, wchodzący w skład Rosyjskiej FSRR.

Czerkieski Obwód Autonomiczny
Черкесская автономная область
Черкес автономнэ область
Шеркеш мухтар уьлкеси
obwód autonomiczny
1928−1957
Państwo

 ZSRR

Republika związkowa

 Rosyjska FSRR

Siedziba

Czerkiesk

Data powstania

30 kwietnia 1928

Data likwidacji

1957

Populacja
• liczba ludności


92 898
(1939)

Języki urzędowe

rosyjski, kabardyjski, nogajski

brak współrzędnych

Czerkieski OA został utworzony 30 kwietnia 1928 r. poprzez przekształcenie (połączone z podniesieniem statusu i poszerzeniem autonomii) istniejącego od 1926 r. Czerkieskiego Okręgu Narodowego. Tworzenie autonomicznych jednostek terytorialnych dla mniejszości narodowych było częścią polityki tzw. korienizacji, tj. przyznawania autonomii mniejszościom narodowym zamieszkującym obszary dawnego imperium, poprzednio dyskryminowanym i rusyfikowanym przez carat.

W 1957 r. Obwód został zlikwidowany. Wówczas pozwolono na powrót do ojczyzny deportowanym w ramach stalinowskich represji Karaczajom i do istniejącego Czerkieskiego OA dołączono tereny zlikwidowanego w 1943 r. Karaczajskiego OA, tworząc Karaczajo-Czerkieski OA.

Informacje nt. położenia, gospodarki, historii, ludności itd. Karaczajo-Czerkieskiego Obwodu Autonomicznego znajdują się w: artykule poświęconym Republice Karaczajo-Czerkiesji, jak obecnie nazywa się rosyjska jednostka polityczno-administracyjna, będąca prawną kontynuacją Obwodu.

Zobacz też

edytuj