Otwórz menu główne

Czesław Głombik (ur. 8 grudnia 1935 w Zabrzu-Pawłowie) - filozof, prof.zw., dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii filozofii.

Zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w wymiarze ½ etatu w Katedrze Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej od 1.X.1992 do 30.IX.2003; od 1.X.1993 do 30.IX.2003 kierownik Zakładu Filozofii i Socjologii. W latach 1953-1958 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego i w 1958 uzyskał stopień magistra filozofii.

Spis treści

Stopnie naukowe i tytuły naukoweEdytuj

Staże naukowe i wykłady gościnneEdytuj

 • 1992 – Napoli, Instituto Universitario Orientale – wykłady,
 • 1992 – Praha, Univerzita Karlova - pobyt stażowy,
 • 1996 – Olomouc, Univerzita Palackého – pobyt stażowy.
 • 1998 – Göttingen, Georg-August Universität – pobyt badawczy,
 • 1999 – Prešov, Prešovská Univerzita – wykłady,
 • 2000 – Olomouc, Univerzita Palackého, pobyt stażowy,
 • 2003 – Marburg, Philipps Universität – pobyt badawczy,
 • 2008 – Košice, Univerzita P.J.Šafárika – wykłady.

Miejsca pracyEdytuj

 • 1958-1966, Studium Nauczycielskie w Raciborzu, nauczyciel,
 • 1966-1974, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, st.asystent, adiunkt, docent,
 • 1974-2006, Uniwersytet Śląski w Katowicach, docent, prof.nadz., prof.zw.
 • 2006 - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im.W.Korfantego w Katowicach, prof.zw.

W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w latach 1982-1990 był prorektorem, a w 1990 pełnił obowiązki rektora Uczelni.

Opublikował około 250 publikacji naukowych, w tym 16 autorskich pozycji książkowych.

W pracy naukowej skupił się na następujących tematach badawczych:

 • filozofie narodowe krajów słowiańskich (zwłaszcza w myśli filozoficznej polskiej, czeskiej i słowackiej),
 • geneza i rozwój neoscholastyki,
 • filozofia neotomistyczna i jej odmiany,
 • studia nad początkami ruchu fenomenologicznego,
 • neokantyzm a problem możliwości odnowy filozofii,
 • idea słowiańska w perspektywie jednoczącej się Europy.


Najważniejsze publikacje książkoweEdytuj

 • Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej Stefana Pawlickiego Warszawa 1973, ss.305[1].
 • Metafizyka kultury. Grabmann-Maritain-neoscholastyka polska. Warszawa 1982, ss.214[2].
 • Tomizm czasów nadziei. Słowiańskie kongresy tomistyczne Praga 1932 - Poznań 1934. Katowice 1994, ss.260[3].
 • Husserl i Polacy. Pierwsze spotkania, wczesne reakcje. Katowice 1999, ss.180[4].
 • Český novotomismus třicátých let. Iniciativy, kulturni kontext, polemiky. Olomouc 1995, ss.220. Přeložil Václav Burian[5].
 • Obecność filozofa. Studia historycznofilozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu. Katowice 2005, ss.208[6].


Uczestniczył między innymi wEdytuj

 • Międzynarodowe Sympozjum ”Jan Hus. Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen.“ Bayreuth 22-26.IX.1993.
 • Międzynarodowe Sympozjum poświęcone Janowi Husowi w ramach Watykańskiego „Grande Giubileo dell’ Anno 2000” zorganizowane w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Rzym 15-18.XII.1999.


Członkostwo towarzystw naukowychEdytuj

 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne – członek,
 • Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego – współzałożyciel w 1975 r.,
 • Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne – członek,
 • Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – współzałożyciel,
 • Komisja Filozofii i Socjologii Oddziału PAN w Katowicach.

Wypromował dwóch doktorów nauk humanistycznych w zakresie filozofii, związanych z AWF w Katowicach

 • dr Józef Waligóra (1999),
 • dr Tomasz Knapik (2007), absolwent AWF w Katowicach.

Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodami rektorskimi, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986) oraz Medalem Honorowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej „za długoletni aktywny wkład w rozwój polsko-czeskiej współpracy szkół wyższych” (2006).

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej Stefana Pawlickiego Warszawa 1973, ss.305.
 2. Metafizyka kultury. Grabmann-Maritain-neoscholastyka polska. Warszawa 1982, ss.214.
 3. Tomizm czasów nadziei. Słowiańskie kongresy tomistyczne Praga 1932 - Poznań 1934. Katowice 1994, ss.260.
 4. Husserl i Polacy. Pierwsze spotkania, wczesne reakcje. Katowice 1999, ss.180.
 5. Český novotomismus třicátých let. Iniciativy, kulturni kontext, polemiky. Olomouc 1995, ss.220. Přeložil Václav Burian.
 6. Obecność filozofa. Studia historycznofilozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu. Katowice 2005, ss.208.